ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ต้นไม้แดงดำ"

## การหมุนปมและสลับสีสามปม ในบางกรณีการสลับสีสามปมเฉยๆ ไม่อาจช่วยให้ถูกต้องกับสมบัติที่ว่า"ห้ามปมที่เป็นพ่อ-ลูกกันเป็นสีแดงเหมือนกัน" ดังนั้นการหมุนปมเท่านั้นจึงช่วยให้สมบัติถูกต้องแบบนี้จะสอดคล้องกับการเพิ่มข้อมูลในปมในต้นไม้ได้ดุล2-3-4
=== การลบสมาชิก ===
{{โีครงโครง-ส่วน}}
 
=== การค้นหาสมาชิก ===