ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราสาทนาคพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ช่วยดูหน่อย}}
 
[[ภาพ:NeakPean.jpg|thumb|right|สระน้ำตรงกลางของปราสาทนาคพัน]]
 
'''ปราสาทนาคพัน''' (Neak Pean) เขมรออกเสียงว่า "เนียกปวน" <ref> "แอบชมลายขอม" > เสนีย์ เกษมวัฒนากุล, บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2539, หน้า 78 </ref> เป็นปราสาทขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนฐานกลมที่มีลักษณะซ้อนลดหลั่นกันลงไปเป็นชั้นๆ ชั้นสุดท้ายเป็นรูป[[พญานาค]] 7 เศียร 2 ตัว โอบล้อมฐานของปราสาทโดยหันส่วนหัวไปทางทิศตะวันออก และส่วนหาง วนอ้อมฐานมาบรรจบกันทางทิศตะวันตก ที่ฐานของปราสาทจำหลักรูปดอกบัวรองรับตัวปราสาท และมีรูป[[พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร]]ประดิษฐานอยู่ที่ปราสาททั้ง 4 ทิศ
15,658

การแก้ไข