ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคเธอรินแห่งอะเล็กซานเดรีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ "สิ่องค์" → "สี่องค์" ด้วยสคริปต์จัดให้)
การเปลี่ยนศาสนาเป็นธรรมชาติและสิทธิของมนุษย์ ในอดีตสามารถห้ามได้ แต่ในอนาคตไม่เชื่อว่าการห้ามนั้นจะมีผล กรณีพุทธถือกฏแห่งกรรมเชิงพุทธเป็นหลัก เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ขาดเสรีภาพและการใช้ตัวเองพิสูจน์การยอมรับศาสนาด้วยตนเองมีความบริสุทธิ์และเจตนาดีเป็นพื้นฐานแล้ว เมื่อสิ่งใดจะเกิดมันต้องเกิด เมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิด มัมีสภาพไตรลักษณ์ ส่วนการพัฒนาการต่อต้านไม่ใช่เรื่องของศาสนา เพราะว่าศาสนขึ้นอยู่กับเหตุผลความรักและศรัทณธาและบุญวาสนาตนเองที่เคยกระทำมาเป็นบรรทัดฐานตามแนวคิดของพุทธอนุรักษนิยม พระมหามาติณ ถีนิติ นักศึกษาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ เอกคริสต์ศาสนา{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
<!-- กรุณาอย่าเปลี่ยน ค.ศ. เป็น พ.ศ. เพราะจะมีการอ้างอิงไปถึงคริสต์ศักราชเมื่อขยายบทความนี้ -->
{{กล่องข้อมูล นักบุญ
ผู้ใช้นิรนาม