ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองบังคับการวิทยาการ ภาค 1"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{นิติวิทยาศาสตร์}}
'''กองบังคับการวิทยาการ ภาค 1''' เป็นหน่วยงานภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของ[[กองทะเบียนประวัติอาชญากร]] ซึ่งมีฐานะเป็นกองบังคับการ โดยขึ้นตรงต่อ[[สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ]] มีหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานเก็บและบันทึกข้อมูล รวมทั้งการออกประกาศสืบจับบุคคล การออกประกาศตำหนิรูปพรรณของยานพาหนะที่ถูกโจรกรรม การออกประกาศตำหนิรูปพรรณทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม และการออกประกาศคนหายหรือพลัดหลง ตลอดจนการสืบหาญาติของผู้เสียชีวิตโดยไม่ทราบชื่อในการเกิดคดีฆาตกรรม<ref name="หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร">หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร, พ.ต.อ.ดนัย ตังธนกานนท์ รศ.(สบ.4) ภาควิชาวิทยาการตำรวจ ส่วนวิชาการสืบสวนและสอบสวน บก.วก.รร.นรต., หน้า 3, พ.ศ. 2543</ref> โดยแบ่งส่วนงานราชการออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ
# งาน 1 งานประกาศสืบจับตัวบุคคล
# งาน 2 ตำหนิรูปพรรณยานพาหนะ
35,491

การแก้ไข