ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม''' ({{lang-en|Department of Environmental Quality Promotion}}) เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัด[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]] จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม