ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอนันตวรฤทธิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
| boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1= [[เจ้าอนันตวรฤทธิเดช]]
|2=[[เจ้าฟ้าหลวงอัตถวรปัญโญ|เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ]]
|3= แม่เจ้าขันแก้วชายา
|4= เจ้าสุทธะ
|5= เจ้านางกรรณิกา
|6= เจ้าฟ้าแว่น เจ้าฟ้าเมืองเชียงแขง
|6=
|7= เเม่เจ้าเมืองเชียงแขง
|7=
|8= เจ้าไชยราชา
|9= เจ้าแม่เจ้านางเทพ
|10=
|11=
91

การแก้ไข