ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทัพทัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''เทศบาลตำบลทัพทัน ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทัพทัน ทุ่งนาไทย เขาขี้ฝอย และตำบลหนองหญ้าปล้อง
* '''เทศบาลตำบลตลุกดู่''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลตลุกดู่
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลหนองสระ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสระทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกหม้อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายตา ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองยายตาทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกลางดงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสระทั้งตำบล
 
== สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ==
171,437

การแก้ไข