ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

(ย้อนการแก้ไขที่ 9879814 สร้างโดย 49.237.10.60 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี]] พ.ศ. ... || || {{อยู่}} || || ||
|-
|ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์|มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์]] พ.ศ. ... || || || || ||
|-
|ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์]] พ.ศ. ... || || {{อยู่}} || || ||
132

การแก้ไข