ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การฟื้นฟูเมจิ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== สิ้นสุดระบอบโชกุน ==
[[ภาพ:MeijiJoukyou.jpg|280px|thumb|[[จักรพรรดิเมจิ]] ทรงย้ายที่ประทับจาก [[เคียวโตะ]] มายัง [[โตเกียว]] ในปี ค.ศ. 1868]]
วันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1867 [[โทะกุงะวะโทกูงาวะ โยะชิโนะบุโยชิโนบุ]] [[โชกุน]]คนที่ 15 แห่งเอโดะยอมสวามิภักดิ์ต่อจักรพรรดิเมจิ และลงจากตำแหน่งในอีก 10 วันต่อมา ถือเป็นวันที่สิ้นสุดการปกครองระบอบโชกุนอย่างเป็นทางการ และเป็นการฟื้นฟูอำนาจของสถาบันกษัตริย์ (''Taisei Hōkan'') อย่างไรก็ตาม โทะกุงะวะโทกูงาวะ โยะชิโนะบุโยชิโนบุ ซึ่งถือเป็นโชกุนคนสุดท้ายของญี่ปุ่นยังคงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญอยู่<ref>''One can date the "restoration" of imperial rule from the edict of 3 January 1868.'' Jansen (2000), p.334.</ref>
 
หลังจากนั้นไม่นาน ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1868 ก็เกิด[[สงครามโบะชิงโบชิน]] ขึ้น การปะทะครั้งแรกคือ[[ยุทธการโทะบะ-ฟุชิมิ]] เป็นศึกระหว่างพันธมิตรแคว้นซัสโช กับกองทัพของอดีตโชกุน ซึ่งกองทัพของโชกุนก็พ่ายแพ้ ส่งผลให้จักรพรรดิมีพระราชอำนาจเต็มเหนืออดีตโชกุนโยะชิโนะโยชิโนบุอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1869 จักรพรรดิเมจิมีพระบรมราชโองการประกาศฟื้นฟูพระราชอำนาจอย่างเป็นทางการ<ref>Quoted and translated in "A Diplomat In Japan", [[Sir Ernest Satow]], p.353, ISBN 978-1-933330-16-7</ref>
 
กองกำลังของโชกุนส่วนหนึ่งได้หลบหนีไปยัง[[เกาะฮกไกโด]] และพยายามแบ่งแยกดินแดนตั้งเป็นรัฐอิสระชื่อ[[สาธารณรัฐเอะโซะเอโซะ]] อย่างไรก็ตาม กองกำลังผู้จงรักภักดีต่อจักรพรรดิได้เข้ายุติการแบ่งแยกดินแดนนี้ใน[[สงครามฮะโกะดะฮาโกดาเตะ]] ณ เกาะฮกไกโด ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1869 การพ่ายแพ้ของกองกำลังฝ่ายโชกุน อันนำโดย[[เอะโนะโมะโตะเอโนโมโตะ ทะเกะอะทาเกอากิ]] (榎本 武揚) และ[[ฮิจิคะคาตะ โทะชิโซโทชิโซ]] (土方 歳三) โดยในศึกครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของ[[รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะเอโดะ|ระบอบโชกุน]] และเป็นการฟื้นฟูพระราชอำนาจในจักรพรรดิอย่างสมบูรณ์
 
== ผลกระทบ ==
ผู้ใช้นิรนาม