ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

ย้อนการแก้ไขที่ 10039341 สร้างโดย 2403:6200:8820:6EBD:5C2E:7FB7:E735:32FE (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 10039341 สร้างโดย 2403:6200:8820:6EBD:5C2E:7FB7:E735:32FE (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''฿ยุบทำไมผู้พิการตน(15-25-17)08/04/2022กรมการพัฒนาชุมชน''' เป็นหน่วยงานระดับ[[กรม]] สังกัด[[กระทรวงมหาดไทย]] เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
== ประวัติ ==
166,066

การแก้ไข