พิธีมิสซาที่บอลเซนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดูบทความหลักที่ ห้องราฟาเอล

พิธีมิสซาที่บอลเซนา
ศิลปินราฟาเอล
ปีค.ศ. 1512
ประเภทจิตรกรรมฝาผนัง
สถานที่พระราชวังพระสันตะปาปา นครรัฐวาติกัน

พิธีมิสซาที่บอลเซนา (อังกฤษ: The Mass at Bolsena) เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนโดยราฟาเอล[1]ผู้เป็นจิตรกรคนสำคัญชาวอิตาลีสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ที่เขียนในปี ค.ศ. 1512 ถึงปี เป็นภาพหนึ่งในชุดภาพที่ราฟาเอลได้รับสัญญาให้วาดสำหรับพระราชวังพระสันตะปาปาในนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมสำหรับตกแต่งห้องชุดที่ปัจจุบันเรียกว่า “ห้องราฟาเอล” ภาพ “ปาฏิหาริย์ที่โบลเซนา” ตั้งอยู่ภายใน“ห้องอีลิโอโดโร” (Stanza di Eliodoro)

“พิธีมิสซาที่บอลเซนา” แสดงเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1263 เมื่อนักบวชชาวโบฮีเมียผู้มีความข้องใจในลัทธิความเชื่อในเรื่องการเปลี่ยนสสาร(transubstantiation) เข้าร่วมพิธีมิสซาที่บอลเซนา พบว่าแผ่นปัง(ขนมปังไร้เชื้อ)สำหรับศีลมหาสนิทไหลเป็นเลือดลงมาจากแท่นบูชาเป็นรูปกางเขน นักบวชจึงเลิกมีความเคลือบแคลง ปีต่อมาในปี ค.ศ. 1264 สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 4 จึงได้ประกาศวันสมโภชพระวรกายของพระคริสต์ (Feast of Corpus Christi) เพื่อฉลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อ้างอิง[แก้]

  1. Web Gallery of Art: Raphael[1]

ดูเพิ่ม[แก้]