พาราฟิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พาราฟิน หรือ เคโรซีน เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งกลั่นแยกออกจากน้ำมันดิบ จุดหลอมเหลวประมาณ 47-64 องศาเซลเซียส จุดเดือดประมาณ 150-275 องศาเซลเซียส ไม่ละลายในน้ำ สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย และ มีหลายสถานะด้วยกัน

การใช้งาน หรือ ประโยชน์ตามสถานะ)[แก้]

 • แก๊ส
  • ใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • ของเหลว
  • ใช้เป็นเชื้อเพลิง
  • ใช้เป็นยารักษาโรค
  • ใช้ในการทำครัว
 • ของแข็ง (ในรูปขี้ผึ้ง)
  • ใช้ผลิตเทียน
  • ใช้เคลือบกระดาษบางชนิด
  • ใช้เคลือบเสื้อผ้า
  • ใช้เป็นส่วนผสมทำยาหม่อง
  • ใช้ทาปาก-ผิว เพื่อลดความหยาบกร้าน (เพิ่มความชุ่มชื้น

พาราฟิน แว็กซ์[แก้]

พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) คือ เป็นชื่อสามัญของแว็กซ์ที่เป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน เป็นแว็กซ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มปิโตรเลียมแว็กซ์ (Petroleum wax) โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ CnH2n+2 จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล 19-36 อะตอม (C19-C36) มีลักษณะเป็นของแข็ง มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว มีจุดหลอมเหลว อยู่ที่ระหว่าง 48-68 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติทางเคมีของพาราฟิน แว็กซ์[แก้]

 • ลักษณะ/รูปร่าง แบบแผ่น/แบบเม็ด
 • สี ขาว
 • ค่าพีเอช ความเป็นกรด/เบส 5.8-6.3
 • ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (%ของน้ำหนักแว็กซ์) 0.1%-5%
 • กลิ่น เล็กน้อย
 • ค่าความถ่วงจำเพาะ (กรัม ต่อลบ.ซม.) 0.82-0.92
 • จุดหลอมเหลว (องศาเซลเซียส) 48-68
 • จุดเริ่มกลับแข็งตัว (วุ้น) (องศาเซลเซียส) 66-69
 • จุดวาบไฟ (องศาเซลเซียส) 204-271
 • จุดเริ่มติดไฟ (องศาเซลเซียส) 238-263
 • จุดเดือด (องศาเซลเซียส) 350-430
 • ค่าความหนืดที่ 100 องศาเซลเซียส (เซนติสโตก) 3.1-7.1
 • จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล - 9-36
 • ค่าความอ่อนแข็งที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 20 max/ค่าสูงสุด

การจำแนกประเภท[แก้]

พาราฟิน แว็กซ์ แบ่งเกรดโดยการใช้ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) โดยแบ่งออกได้เป็น 3 เกรด ดังนี้

 1. พาราฟิน แว็กซ์ ฟูลลี่ รีไฟน์ (Paraffin wax Fully refined) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 0.1% - 0.5%ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 2. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 0.5% -1.5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 3. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) หรือ สแลค แว็กซ์ (Slack wax) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 3 % - 5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)

พาราฟิน แว็กซ์ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 1. พาราฟิน แว็กซ์แบบแผ่น (Slab form)
 2. พาราฟิน แว็กซ์แบบเม็ด (Granule form)

กระบวนการผลิตพาราฟิน แว็กซ์[แก้]

พาราฟิน แว็กซ์ เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากกากส่วนที่เหลือ ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้ เรียกว่า สแลค แว็กซ์ (Slack wax) ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง นำสแลค แว็กซ์ ที่ได้ มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียนและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ