พอร์ไฟเรียเป็นพักๆ แบบเฉียบพลัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พอร์ไฟเรียเป็นพักๆ แบบเฉียบพลัน (อังกฤษ: acute intermittent porphyria, AIP) เป็นโรคของระบบเมตาบอลิซึมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบออโตโซมลักษณะเด่นที่พบน้อยโรคหนึ่ง มีผลกระทบต่อกระบวนการการสร้างโปรตีนฮีมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฮีโมโกลบินที่มีหน้าที่จับกับออกซิเจน