พริสมาทอยด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พริสมาทอยด์ (อังกฤษ: prismatoid) หมายถึงทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่จุดยอด (vertex) ทุกจุดเรียงกันอยู่บนระนาบสองระนาบที่ขนานกัน และพริสมาทอยด์ที่มีจำนวนจุดยอดบนระนาบเท่ากับทั้งสองระนาบ จะเรียกอีกอย่างว่า พริสมอยด์ (prismoid)

ปริมาตรของพริสมาทอยด์ V สามารถหาได้จาก เมื่อ

  1. A1 และ A3 คือพื้นที่ผิวของหน้าบนระนาบที่ขนานกัน
  2. A2 คือพื้นที่บนหน้าตัดของพริสมาทอยด์ ในตำแหน่งกึ่งกลางของระนาบที่ขนานกัน
  3. h คือความสูงของพริสมาทอยด์

สำหรับพื้นที่ผิวทั้งหมดของพริสมาทอยด์นั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับรูปร่างของแต่ละหน้าเป็นกรณีไป

ประเภทของพริสมาทอยด์[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]