พระแม่เทวเสนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระนางเทวเสนา
Indra giving Devasena to Skandha.jpg
จิตรกรรมภาพพิธีอภิเษกพระนางเทวเสนาจากซ้าย พระนางเทวเสนา พระอินทร์ และพระขันทกุมาร
อาวุธดอกบัว
สัตว์พาหนะนกยูง (ในฐานะพระชายาของพระขันธกุมาร)
วิฬาร์(ในภาคพระแม่ษัษฏี)
คชสาร(ในฐานะพระธิดาของพระเทเวนธิราช)
เทวรูปสัมฤทธิ์ของพระนางเทวเสนา(ซ้าย) พระขันทกุมาร(กลาง) และพระแม่วัลลี(ขวา)
จิตรกรรมภาพโดย ราชารวิมา จากซ้าย พระนางเทวเสนา พระขันทกุมาร และพระแม่เทวเสนาขณะประทับเทพพาหนะ

พระแม่เทวเสนา (อังกฤษ: Devasena) หรือ พระนางเทวยานี เป็นเป็นเทพสตรี ในศาสนาฮินดู เป็นพระชายาองค์แรกของ พระขันทกุมาร และมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นองค์เดียวกับพระแม่ษัษฏีเทพสตรี ผู้ทรงวิฬาร์เป็นเทพพาหนะ

พัฒนาการความเชื่อและด้านโบราณคดี[แก้]

ความสำคัญด้าน ลัทธิ-ศาสนา[แก้]

เทวสถานในศาสนาฮินดูที่มีเทวรูปในประเทศอินเดีย[แก้]

เทวสถานในศาสนาฮินดูที่มีเทวรูปในประเทศอื่นๆ[แก้]