พระตรีศักติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระแม่อาทิศักติ)
พระตรีศักติ
शक्ति

[[

ด้านซ้ายคือพระแม่ลักษมี ตรงกลางคือพระแม่อุมาเทวีหรือพระแม่ปารวตี ด้านขวาคือพระแม่สุรัสวดี

]]

พระตรีศักติ ในอีกรูปแบบหนึ่ง
ตำแหน่ง จักรวาลชนนี,
มารดาแห่งจักรวาล,
ผู้ทำลายความชั่วร้าย,
เทวีแห่งพลังอำนาจ
จำพวก มหาเทวี
สัตว์พาหนะ พระอุมาเทวี (เสือหรือสิงโต)
พระลักษมี (ดอกบัวแดงหรือครุฑเช่นเดียวกับพระวิษณุ)
พระสรัสวดี (หงส์หรือนกยูง)
คู่ครอง พระศิวะ(สวามีพระอุมาเทวี),
พระวิษณุ(สวามีพระลักษมี),
พระพรหม(สวามีพระสรัสวดี)
ศาสนา/ลัทธิ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และศาสนาฮินดู

พระตรีศักติ หรือ พระแม่ 3 ภพ คือการรวมตัวของมหาเทวีสตรีทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ พระปารวตี (มเหสีแห่งพระศิวะ) พระลักษมี (มเหสีแห่งพระวิษณุ) และพระสุรัสวดี (มเหสีแห่งพระพรหม) เมื่อพระเทวีทั้งสามรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน จะปรากฏรูปเป็น พระศักติเทวี พระมารดาแห่งจักรวาล เป็นเทวีแห่งการทำลายความชั่วร้ายทั้งหลาย ใครที่บูชาพระศักติเทวี (พระแม่ทั้ง 3) แล้ว ย่อมได้รับพลังอำนาจจากพระปารวตี โชคลาภและความร่ำรวยจากพระลักษมี สติปัญญาและความรอบรู้ในศิลปวิทยาการจากพระสุรัสวตี พระศักติเทวีนั้นประทับอยู่บนสิงโตหรือเสือ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและชัยชนะ โดยรูปพระศักติจะมีอวตารในหลายรูปลักษณ์ เช่น พระแม่ทุรคา เพื่อปราบอสูรมหิษาสูร และในรูปนวทุรคา หรือ นวศักติทั้งเก้า ที่เป็นที่มาของเทศกาลนวราตรีอีกด้วย