พระแม่อาทิศักติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระแม่อทิ ศักติ
Adi Parashakti Original.jpg
พระแม่อทิ ศักติ แสดงออกมาในรูปพระแม่ตรีเทวีทั้งซึ่งเป็นพลังคู่กับตรีมูรติ
จำพวก เทวี , มหาเทวี
สัตว์พาหนะ พระนางอุมาเทวี (เสือ) , พระนางลักษมี (หงส์) , พระนางสุรัสวตี (นกยูง)
    
การแต่งเทวรูป พระอุมาเทวีเป็นพระแม่อทิศักติที่วัดปาราศักติ, ประเทศสหรัฐอเมริก

พระแม่ศักติ หรือพระแม่ 3 ภพ คือการรวมตัวของมหาเทวีสตรีทั้ง 3 พระองค์ พระแม่ปารวตีหรือพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (มเหสีแห่งพระศิวะ) พระแม่มหาเทวีลักษมี (มเหสีแห่งพระวิษณุหรือพระนารายณ์) พระแม่มหาเทวีสุรัสวตี (มเหสีแห่งพระพรหม) เมื่อทั้ง 3 เทวีรวมกันเป็นจิตเดียวกัน กายเดียวกันจะรวมเป็นพระแม่ศักติ พระมารดาแห่งจักรวาล เป็นเทวีแห่งการทำลายความชั่วร้ายทั้งหลาย ใครที่บูชาเทวีศักติ (พระแม่ทั้ง 3) แล้ว ย่อมได้รับ พลังอำนาจจากพระแม่ปารวตี โชคลาภและความร่ำรวย จากพระแม่ลักษมี และปัญญาความรู้ ศิลปวิทยาการ จากพระแม่สุรัสวตี เทวีศักติ ประทับอยู่บนสิงโต อันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและชัยชนะ การอวตารเป็นพระแม่ศักติของเทวี 3 พระองค์ เป็นการอวตารเพื่อปราบอสูรยักษา นามว่า มหิตษาสูร

อ้างอิง[แก้]