พระแม่อาทิศักติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระแม่อทิ ศักติ)
พระแม่อทิ ศักติ
Adi Parashakti Original.jpg
พระแม่อทิ ศักติ แสดงออกมาในรูปพระแม่ตรีเทวีทั้งซึ่งเป็นพลังคู่กับตรีมูรติ
จำพวก เทวี , มหาเทวี
สัตว์พาหนะ พระนางอุมาเทวี (เสือ) , พระนางลักษมี (หงส์) , พระนางสุรัสวตี (นกยูง)
    
การแต่งเทวรูป พระอุมาเทวีเป็นพระแม่อทิศักติที่วัดปาราศักติ, ประเทศสหรัฐอเมริกา

พระแม่ศักติ หรือ พระแม่ 3 ภพ คือการรวมตัวของมหาเทวีสตรีทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ พระปารวตี (มเหสีแห่งพระศิวะ) พระลักษมี (มเหสีแห่งพระวิษณุ) และพระสุรัสวดี (มเหสีแห่งพระพรหม) เมื่อทั้ง 3 เทวีรวมกันเป็นจิตเดียวกัน กายเดียวกัน จะรวมเป็นพระแม่ศักติ พระมารดาแห่งจักรวาล เป็นเทวีแห่งการทำลายความชั่วร้ายทั้งหลาย ใครที่บูชาเทวีศักติ (พระแม่ทั้ง 3) แล้ว ย่อมได้รับพลังอำนาจจากพระปารวตี โชคลาภและความร่ำรวยจากพระลักษมี และปัญญาความรู้ ศิลปวิทยาการจากพระสุรัสวตี เทวีศักติ ประทับอยู่บนสิงโต อันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและชัยชนะ การอวตารเป็นพระแม่ศักติของเทวี 3 พระองค์ เป็นการอวตารเพื่อปราบอสูรยักษา นามว่า มหิตษาสูร

อ้างอิง[แก้]