พระแม่วินายกี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วินายกี
เทวีแห่งการเริ่มต้น
ส่วนเกี่ยวข้องศักติ ของพระพิฆเนศ, พระแม่มาตฤกา, พระฤทธิ, โยคินี
มนตร์คเณศมนตร์
สัญลักษณ์โมทกะ
พาหนะหนู
คู่ครองพระคเณศ (วินายก)

วินายกี ทรงเป็นเทวีในศาสนาฮินดูที่มีพระเศียรเป็นช้าง[1] ทั้งตำนานและพระลักษณะของพระองค์ไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจน นักวิชาการสามารถเรียนรู้เรื่องราวของพระองค์ผ่านรูปเคารพและงานเขียนฮินดูเกี่ยวกับพระองค์ซึ่งมีอยู่น้อยมาก[2]

โดยทั่วไปแล้วพระองค์เกี่ยวข้องกับพระคเณศ เทพเจ้าแห่งปัญญาที่ทรงพระเศียรเป็นช้าง[3] พระนามของพระองค์มีหลากหลาย เช่น สตรีคเณศ, วินายกี, คชณณา ("พักตร์รูปช้าง"), วิฆเณศวรี (หรือ พิฆเณศวรี) และ คเณศนี ล้วนเป็นรูปสตรีของพระนามพระคเณศ ทั้ง วินายก, คชณน, วิฆเณศวร (พิฆเณศวร) และ คเณศ จึงเชื่อกว่าพระวินายกีทรงเป็นปางสตรีของพระคเณศ[2]

พระแม่วินายกีบางครั้งพบเป็นหนึ่งใน 64 โยคินี หรือ พระแม่มาตฤกาเทวี อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางส่วนเชื่อว่าเทวรูปลักษณะสตรีที่มีเศียรเป็นช้างนี้เป็นเทพเจ้าสามองค์ที่ไม่ใช่องค์เดียวกัน คือ ปางศักติของพระคเณศ, องค์หนึ่งในพระมาตฤกา และโยคินีในทางตันตระ[4]

ในความเชื่อของไชนะและพุทธ มีเทวีพระนามว่า “วินายกี” หรือ “คณปติหฤทัย” (ดวงพระหฤทัยของพระคเณศ) เป็นเทวีอีกองค์หนึ่งในความเชื่อของทั้งสองศาสนา[5]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Vinayaki: The lesser-known story of the elephant-headed goddess, the female avatar of Ganesha".
  2. 2.0 2.1 Mundkur p. 291
  3. "The Female Ganesha". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-25. สืบค้นเมื่อ 2019-12-15.
  4. Krishan pp. 131-2
  5. Mundkur p. 295

บรรณานุกรม[แก้]