พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิติศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเทพกิตติปัญญาคุณ
(กิติศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ)
กิตติวุฑโฒภิกขุ
190px
เกิด 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479
มรณภาพ พ.ศ. 2548
อายุ 69 ปี
อุปสมบท พ.ศ. 2500
พรรษา 48
วัด วัดจิตตภาวัน
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ม.6 นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่ง อดีตเจ้าอาวาสวัดจิตตภาวัน

พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิติศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ) หรือที่เป็นที่รู้จักดีในนาม กิตติวุฑโฒภิกขุ (นามเดิม: กิติศักดิ์ เจริญสถาพร)[1] อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และอดีตเจ้าอาวาสวัดจิตตภาวัน จังหวัดชลบุรี

ประวัติ[แก้]

พระเทพกิตติปัญญาคุณ เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม[ต้องการอ้างอิง] ต่อมาอุปสมบทในปี พ.ศ. 2500 ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ[2] โดยมีพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ [3] มีผลงานทางด้านการพัฒนาการศึกษาของสงฆ์ การประพันธ์ และแต่งหนังสือเป็นจำนวนมาก[ต้องการอ้างอิง]

ช่วงก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลา เคยกล่าวว่า ฆ่าคอมมิวนิสต์ ไม่บาป ซึ่งถูกฝ่ายขวา อันได้แก่ นวพล กลุ่มกระทิงแดง ในสมัยนั้นนำไปใช้เป็นวาทกรรม โจมตีฝ่ายซ้าย และยุยงให้คนไทยเกลียดชังนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมต่อต้านการกลับเข้าประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำไปสู่การสังหารหมู่ในเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519[4]

ระยะหลังพยายามที่จะสร้างอุโบสถกลางทะเลและระดมทุนก่อสร้างคอนโดธรรมะ รวมทั้งโรงพยาบาลสงฆ์ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2548 รวมอายุได้ 69 ปี[5]

สมณศักดิ์[แก้]

วาทกรรมฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป[แก้]

กิตติวุฑโฒภิกขุ ได้ให้สัมภาษณนิตยสารรายสัปดาห์ จัตุรัส เมื่อพ.ศ. 2519 อันกลายมาเป็นคำขวัญระบือลือลั่นของฝ่ายขวาว่า ฆ่าคอมมิวนิสต์ ไม่บาป ดังต่อไปนี้[9]

จัตุรัส: การฆ่าฝ่ายซ้าย หรือ คอมมิวนิสต์บาปหรือไม่

กิตติวุฑโฒ: อันนั้นอาตมาก็เห็นว่าควรจะทำ คนไทยแม้จะนับถือพุทธก็ควรจะทำ แต่ก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นการฆ่าคนเพราะว่าใครก็ตามที่ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มันไม่ใช่คนสมบูรณ์ คือต้องตั้งใจ เราไม่ได้ฆ่าคน แต่ฆ่ามาร ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน(ฆ่าคอมมิวนิสที่อยู่ในใจคนให้ตาย)

จัตุรัส: ฝ่ายซ้ายที่ตายหลายคนในช่วงนี้ คนฆ่าก็ได้บุญ

กิตติวุฑโฒ: ถ้าหากฆ่าคอมมิวนิสใจคนที่ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แล้วก็ได้ประโยชน์

อ้างอิง[แก้]

  1. พระมหากัจจายนเถระ รจนา. (2551). เนตติปกรณ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. เข้าถึงเมื่อ 7-8-52
  2. เรือเอก ธเนศ วงษ์วารี. กิตติวุฑโฒ ภิกขุ
  3. หนังสือเบื้องหลัง 6 ตุลา อรุณ เวชสุวรรณ หน้า 153
  4. 6 ตุลา “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป” จาก ประชาไทย [ออนไลน์] วันที่ 2013-10-04.
  5. คุยได้ทุกเรื่อง : "พระกิตติวุฑโฒ"มรณภาพแล้ว
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 89, ตอน 202 ง ฉบับพิเศษ, 31 ธันวาคม 2515, หน้า 5
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 104, ตอน 253 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 6
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอน 101 ง ฉบับพิเศษ, 12 สิงหาคม 2535, หน้า 4
  9. กิตติวุฒโฑภิกขุ. น.ส.พ.จัตุรัส ปีที่ 2 ฉบับที่ 51 วันที่ 27 มิถุนายน 2519