ข้ามไปเนื้อหา

พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมันที่ 1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมันที่ 1
พระเจ้าเกาฑิณยะวรมันเทวะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระทอง (พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมันที่ 1) กับนางนาค (พระนางโสมา) พระมเหสี
พระมหากษัตริย์ฟูนาน
ครองราชย์ศตวรรษที่ 1
พระองค์ก่อนพระนางโสมา (นางนาค)
พระองค์ถัดไปพระเจ้าฮุน ปัน ฮวง
พระราชสมภพกลิงคะ, ประเทศอินเดีย
พระมเหสีพระนางโสมา (นางนาค)
พระนามเต็ม
พระเจ้าเกาฑิณยะวรมันเทวะ
(เขมร: កៅណ្ឌិន្យវរ្ម័នទេវ)
ราชวงศ์วรมัน
(ราชสกุลเกาฑิณยะ)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

พระเจ้าเกาฑิณยะวรมันเทวะ (เขมร: កៅណ្ឌិន្យវរ្ម័នទេវ, โอเดีย: କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ สันสกฤต: कौण्डिन्य, จีน: 混塡, พินอิน: Hùntián) หรือ พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมันที่ 1 หรือ พระเจ้าโกณฑัณยะ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรฟูนาน ถัดจากพระนางโสมา

พระราชประวัติ[แก้]

พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมันที่ 1 เป็นพราหมณ์ชาวอินเดียที่เดินทางมาจากแคว้นกลิงคะ ทรงเดินทางโดยเรือเข้ามาสู่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 ต่อมาได้อภิเษกกับพระนางโสมาตามตำนานพระทอง-นางนาค[1] โดยปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกภาษาสันสกฤตกล่าวถึง พราหมณ์เกาฑิณยะผู้ได้รับหอกวิเศษจากพราหมณ์อัศวัตถามา บุตรโทรณาจารย์ ได้เดินทางมาถึงอาณาจักรของชาวเผ่านาคและได้ทำสงครามกันสุดท้ายได้เจรจาด้วยสันติโดยการอภิเษกสมรส[2]พราหมณ์เกาฑิณยะจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าเกาฑิณยะวรมันเทวะ (កៅណ្ឌិន្យទី១) ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์วรมัน แห่งอาณาจักรฟูนาน

อ้างอิง[แก้]

  1. เอกสารมหาบุรุษเขมร : การศึกษางานเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา, ธิบดี บัวคำศรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
  2. "เที่ยวปราสาทเมืองเก่าเล่าเรื่องนาคี” ฟังเรื่องนาค…กับตำนานการเกิดรัฐในอุษาคเนย์,มติชน.2559
ก่อนหน้า พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมันที่ 1 ถัดไป
พระนางโสมา พระมหากษัตริย์ฟูนาน
(ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1)
Hun Pan-huang