พระเจ้าอุทัยภัทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รูปสลักประติมากรรมของพระเจ้าอุทัยภัทร
พระเจ้าอุทัยภัทร
กษัตริย์แห่งแคว้นมคธ
ครองราชย์ป. 460 –  444 ก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าพระเจ้าอชาตศัตรู
ถัดไปพระเจ้าอนุรุทธะ
ราชวงศ์อาจเป็นราชวงศ์หารยังกะ
พระราชบิดาพระเจ้าอชาตศัตรู
สวรรคต444 ก่อนคริสตกาล

พระเจ้าอุทัยภัทร(ปีก่อนค.ศ. 460-444 ) เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธในประเทศอินเดียปัจจุบัน ตามเรื่องราวของศาสนาพุทธและเชน พระองค์คือพระราชโอรสและเป็นผู้สืบทอดราชบังลังก์ต่อจากพระเจ้าอชาตศัตรู(ซึ่งมาจากการลอบปลงพระชนม์) พระเจ้าอุทัยภัทรได้วางรากฐานของเมืองปาฏลีบุตรที่บรรจบกันของแม่น้ำสองสาย, แม่น้ำซันและแม่น้ำคงคา พระองค์ย้ายเมืองหลวงจากกรุงราชคฤห์ไปยังปาฏลีบุตร เนื่องจากเวลาต่อมาได้กลายเป็นเป็นที่ตั้งศูนย์กลางในจักรวรรดิ

ต่อมาหลังจากนั้นพระองค์ได้ถูกองค์ชายอนุรุทธะ พระราชโอรสของพระองค์โค่นล้มอำนาจและถูกสำเร็จโทษในปี 444 ก่อนคริสตกาล