พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมลักษณวงศ์ กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมลักษณวงศ์ กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร
กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร.jpg

พระนาม พระองค์เจ้าชายเฉลิมลักษณวงศ์
พระอิสริยยศ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2396
สิ้นพระชนม์ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456
(พระชันษา 61 ปี)
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดา เจ้าจอมมารดาขลิบ
พระชายา หม่อมเจ้าฉวีวาด ปราโมช

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมลักษณวงศ์ กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชายเฉลิมลักษณวงศ์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาขลิบ

พระองค์เจ้าเฉลิมลักษณวงศ์ ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน 9 ขึ้น 4 ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. 1215 ตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2396[1] พระองค์ทรงปรีชาชำนาญในการจิตรกรรม แม่นยำ ในแบบอย่างหลักฐานของการช่างเขียนแบบโบราณ ร่วมเป็นนายด้านปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเตรียมการฉลองพระนครครบ 100 ปี ต่อมาถึงรัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาเป็นพระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร[2] เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446

พระองค์เจ้าเฉลิมลักษณวงศ์ มีพระชายา 1 พระองค์ คือหม่อมเจ้าฉวีวาด ปราโมช พระธิดาใน กรมขุนวรจักรธรานุภาพ กับหม่อมราชวงศ์หญิงดวงใจ ปราโมช ไม่มีพระโอรสและธิดา

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมลักษณวงศ์ กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากรสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 6 เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 12 แรม 1 ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. 1275 ตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 พระชันษา 61 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดราชาธิวาสวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2457[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ราชสกุลวงศ์ พิมพ์ครั้งที่ 4; กรุงเทพฯ, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์: 2554
  2. จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงษานุวงษ์ฯ, หน้า 415 ว่า พระเจ้าบวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมลักขณาวงษ์
  3. 'ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31 พ.ศ. 2457, หน้า 670.