พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระมเหสี และ เจ้าจอมมารดา รวมทั้งสิ้น 37 และพระองค์ยังมีพระราชโอรส-ธิดา ทั้งหมดรวม 73 พระองค์

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา[แก้]

ประสูตินอกพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
Emblem of the House of Chakri.svg 1. พระองค์เจ้าหญิงจักรจั่น เจ้าจอมมารดาสี พ.ศ. 2328 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑
Emblem of the House of Chakri.svg 2. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาสวน ปีมะแมนพศก พ.ศ. ๑๑๔๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
King Nangklao.jpg ๓. พระองค์เจ้าชายทับ
(ร. ๓)
เจ้าจอมมารดาเรียม
ธิดาพระยานนทบุรี (จัน)
วันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะแมนพศก จ.ศ. ๑๑๔๙ (พ.ศ. ๒๓๓๐) วันพุธ เดือน๕ ขึ้น ๑ ค่ำปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๒๑๓ ๖๕ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๔. พระองค์เจ้าหญิงลำภู เจ้าจอมมารดาสวน
วันพุธ เดือน ๔ ปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑ วันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๒๐๘ ในสมัย ร. ๓ ๕๘ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๕. พระองค์เจ้าหญิงทับทิม เจ้าจอมมารดาแจ่มใหญ่ วันพฤหัสบดี เดือน ๕ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๑๕๑ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๖. พระองค์เจ้าหญิงยี่สุ่น เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่
วันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีจอเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑ วันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๒๓๑ ในสมัย ร. ๕ ๘๑ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๗. พระองค์เจ้าหญิงป้อม เจ้าจอมมารดาเรียม
วันพฤหัสบดี เดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๑๕๒ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕ ในสมัย ร. ๑ ๓ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๘. พระองค์เจ้าชายกล้วยไม้ เจ้าจอมมารดาสวน วันเสาร์ เดือน แรม ๑๑ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ.๑๑๕๓ วันพฤหัสบดี เดือน ๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๑๙๓ ในสมัย ร. ๓ ๔๑ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๙. พระองค์เจ้าหญิงบุบผา เจ้าจอมมารดาสี
วันจันทร์ เดือน ๗ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ ในสมัย ร. ๒ ๓๑ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๐. พระองค์เจ้าหญิงวงศ์ เจ้าจอมมารดาศิลา
ธิดาท่านขรัวยายฟักทอง
วันอังคาร เดือน ๘ ปีกุนตรีศก จ.ศ.๑๑๕๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๑. พระองค์เจ้าหญิงปุก เจ้าจอมมารดาสั้น วันพุธ เดือน ๑๒ แรม ๒ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๕ ในสมัน ร. ๕ ๘๑ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๒. พระองค์เจ้าชายดำ เจ้าจอมมารดาเรียม
เดือน ๔ ปีชวด จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ.๑๑๕๕ ในสมัย ร. ๑ ๑ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๓. พระองค์เจ้าชายกุสุมา เจ้าจอมมารดากรุด วันศุกร์ เดือน ๕ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๔ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๔. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารม่วงใหญ่ เดือน ๖ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
กรมพระยาเดชาดิศร.jpg ๑๕. พระองค์เจ้าชายมั่ง เจ้าจอมมารดานิ่ม
ธิดาเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
วันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕ วันอาทิตย์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ๖๗ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๖. พระองค์เจ้าหญิงส้มจีน เจ้าจอมมารเกด วันศุกร์ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕ วันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑๐ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก ในสมัย ร. ๔ ๗๒ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๗. พระองค์เจ้าชายพนมวัน เจ้าจอมมารดาศิลา วันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖ วันจันทร์ เดือน ๕ แรม ๘ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ.๑๒๑๘ ในสมัย ร. ๔ ๖๒ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๘. พระองค์เจ้าหญิงหรุ่น เจ้าจอมมารสวน วันอังคาร เดือน ๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีเถาะสัปศก จ.ศ. ๑๑๕๗ สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. ๓ ๓๘ ปี (พ.ศ. ๒๔๑๙-๒๔๕๖)
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๙. พระองค์เจ้าหญิงใย เจ้าจอมมารดาอิน วันอาทิตย์ เดือน ๙ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๑๕๗ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ ในสมัย ร. ๔ ๖๘ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๐. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก เดือนอ้าย ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๑๕๗ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๑. พระองค์เจ้าหญิงพลับ เจ้าจอมมารดาสวน วันอาทิตย์ เดือน ๕ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๑๕๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ valign = "top"
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๒. พระองค์เจ้าชายกุญชร เจ้าจอมมารดาศิลา วันพุธ เดือน๖ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ.๑๑๖๐ วันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๑๓ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ ในสมัย ร. ๔ ๖๕ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๓. พระองค์เจ้าหญิงสังวาล เจ้าจอมมารดาทรัพย์ เดือน ๘ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๖๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๔. พระองค์เจ้าชายเนตร เจ้าจอมมารดาปราง
ธิดาขรัวตาบุญเกิดและขรัวยายทองอิน
เดือน ๙ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๖๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๕. พระองค์เจ้าชายโคมเพ็ชร เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก เดือน ๖ ปีมะเมียเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๖. พระองค์เจ้าชายเรณู เจ้าจอมมารดาบุนนาค เดือน ๘ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๗. พระองค์เจ้าชายอำไพ เจ้าจอมมารดาทองอยู่ เดือน ๙ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๘. พระองค์เจ้าชายอัมพร เจ้าจอมมารดาม่วงซอ เดือน ๙ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๙. พระองค์เจ้าหญิงสุกรม เจ้าจอมมารดาสั้น วันศุกร์ เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑) สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๐. พระองค์เจ้าชายเนียม เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่ วันเสาร์ เดือน ๕ แรม ๓ ค่ำ ปีวอกเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๒ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ ในสมัย ร. ๒ ๒๖
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๑. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาสวน
เดือน ๖ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๒. พระองค์เจ้าหญิงน้อย เจ้าจอมมารดาสวน เดือน ๑๒ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๓. พระองค์เจ้าหญิงประภา เจ้าจอมมารดาบุญมา เดือนอ้าย ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๔. พระองค์เจ้าชายขัตติยวงศ์ เจ้าจอมมารดาน้อย
ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๕. พระองค์เจ้าชายทินกร เจ้าจอมมารดาศิลา
วันอาทิตย์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓ วันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑ ค่ำปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘ ในสมัย ร. ๔ ๕๖ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๖. พระองค์เจ้าหญิงรสคนธ์ เจ้าจอมมารดาทรัพย์ วันอาทิตย์เดือนอ้าย ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๗. เจ้าฟ้าชาย สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
วันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๔ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๘. พระองค์เจ้าชายไพฑูรย์ เจ้าจอมมารดาทิม
ธิดานายเอม
ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐ ในสมัย ร. ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๙. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕ ในสมัย ร. ๑ ๒ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๐. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาร้อยระนาด ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๑. พระองค์เจ้าชายโต เจ้าจอมมารดาเลี้ยง
วันอังคาร เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕ วันพุธ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ ในสมัย ร. ๔ ๕๙ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๒. พระองค์เจ้าหญิงอินทนิล เจ้าจอมมารดาศิลา
วันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๑๖๖ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ในสมัย ร. ๕ ๖๙ ปี
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg ๔๓. เจ้าฟ้ามงกุฎ (ร.4) สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๑๖๖ วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ ๖๕ พรรษา
กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์.jpg ๔๔. พระองค์เจ้าชายกลาง เจ้าจอมมารดาน้อยระนาด
วันเสาร์ เดือน ๓ แรม ๑๒ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๑๖๗ วันอังคาร เดือน ๔ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ ในสมัย ร. ๕ ๗๓ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๕. พระองค์เจ้าชายชุมแสง เจ้าจอมมารดาทิม
วันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีขาล สัปตศก จ.ศ. ๑๑๖๗ วันจันทร์ เดือน ๘ บูรพาสาฒ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ ในสมัย ร. ๔ ๕๖ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๖. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่
ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๑๖๘ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ภายหลังประสูติได้ ๓ วัน ๓ วัน
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๗. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาพะวา
ธิดาพระสาครบุรีและขรัวยายลิ้ม
ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๑๖๘ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ในวันประสูติ -
ประสูติเมื่อเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๘. พระองค์เจ้าหญิงสายสมร เจ้าจอมมารดาเลี้ยง
วันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๒ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๓ ในสมัย ร. ๕ ๖๔ ปี
กรมหลวงวงศาธิราชสนิท.jpg ๔๙. พระองค์เจ้าชายนวม เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่
วันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๒ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ วันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเมียโทศก ในสมัย ร. ๕ ๖๓ ปี
King Pinklao.jpg ๕๐. เจ้าฟ้าจุฑามณี สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
วันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีวอกฉสก จ.ศ. ๑๑๗๐ วันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๖ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๑๒๗ ในสมัย ร. ๔ ๕๘ พรรษา
Emblem of the House of Chakri.svg ๕๑. พระองค์เจ้าชายมรกฎ เจ้าจอมมารดาทองดี
ธิดาเจ้าพระยาธรรมาฯ (สด)
วันพุธ เดือนยี่ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
Emblem of the House of Chakri.svg ๕๒. พระองค์เจ้าชายขัตติยา เจ้าจอมมารดาพะวา
วันเสาร์ เดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๑๗๑ ปีระกาเบญจศก จ.ศ.๑๒๓๕ ในสมัย ร. ๕ ๖๕ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๕๓. พระองค์เจ้าหญิงดวงจันทร์ เจ้าจอมมารดากล่ำ
ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๑๗๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๕๔. พระองค์เจ้าหญิงนิ่มนวล เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์ใหญ่
ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๕๕. พระองค์เจ้าหญิง (แฝด) เจ้าจอมมารดาหนูจีน
ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ๖ วัน
Emblem of the House of Chakri.svg ๕๖. พระองค์เจ้าหญิง (แฝด) เจ้าจอมมารดาหนูจีน
ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ๗ วัน
กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา.jpg ๕๗. พระองค์เจ้าชายนิลรัตน เจ้าจอมมารดาพิม
วันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๘ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ วันพุธ เดือน ๑๑ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ.๑๒๒๙ ในสมัย ร. ๔ ๕๗ ปี
กรมหลวงวรศักดาพิศาล.jpg ๕๘. พระองค์เจ้าชายอรุณวงศ์ เจ้าจอมมารดาเอม
ธิดาพระยารัตนจักร (หงส์ทอง)
วันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม ๖ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔ วันศุกร์ เดือน ๘ อุตราสา แรม ๔ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐ ในสมัย ร. ๕ ๗๖ ปี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์.JPG ๕๙. พระองค์เจ้าชายกปิตถา เจ้าจอมมารดาอัมพา
ธิดาพระยาอินทรอากร
วันอังคาร เดือน ๕ แรม ๑ ค่ำ ปีจอ จ.ศ.๑๑๗๖ ยังเป็นเบญจศก วันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๗ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ในสมัย ร. ๕ ๕๙ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๐. เจ้าฟ้าชายอาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันศุกร์ เดือน ๕ แรม ๗ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐ ในสมัย ร. ๓ -
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg ๖๑. พระองค์เจ้าชายปราโมช เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันอังคาร เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ วันพฤหัสบดี เดือน ๘ บุรพสาฒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ในสมัย ร. ๕ ๕๗ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๒. พระองค์เจ้าหญิงพันแสง เจ้าจอมมารดานวล
วันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๓. พระองค์เจ้าชายเน่า เจ้าจอมมารดาพุ่ม
เดือน ๑๒ ปีฉลูนพศก จ.ศ.๑๑๗๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๔. พระองค์เจ้าชายเกยูร เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันอังคาร เดือน ๘ แรม ๔ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
เจ้าฟ้ามหามาลา.jpg ๖๕. เจ้าฟ้าชายกลาง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ.๑๑๘๑ วันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ ในสมัย ร. ๕ ๖๗ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๖. พระองค์เจ้าหญิงโสภา เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์
วันอังคาร เดือน ๙ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ ในสมัย ร. ๒ ๒ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๗. เจ้าฟ้าหญิง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันพุธ เดือน ๔ แรม ๓ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ.๑๑๘๒ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๘. พระองค์เจ้าหญิงกัณฐา เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒ ในสมัย ร. ๓ ๓๐ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๙. เจ้าฟ้าชายปิ๋ว สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะแมจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ ปีชวดโทศก จ.ศ.๑๒๐๒ ในสมัย ร. ๓ ๑๙ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๗๐. พระองค์เจ้าหญิงมารยาตร เจ้าจอมมารดาแย้ม
ธิดาพระยาไกดรเพ็ชรรัตน์สงคราม (ทองดี)
วันอาทิตย์ เดือน ๓แรม ๗ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๗๑. พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณี เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๑๘๕ ในสมัย ร. ๒ ๒ ปี
พระองค์เจ้าแม้นเขียน.jpg ๗๒. พระองค์เจ้าหญิงแม้นเขียน เจ้าจอมมารดาลูกจันทรืเล็ก
ธิดาเจ้าสุก ชาวหลวงพระบาง
วันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๑๘๕ วันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ ในสมัย ร. ๖ ๙๐ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๗๓. พระองค์เจ้าหญิงกนิษฐน้อยนารี เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีวอกฉกศ จ.ศ. ๑๑๘๖ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -

พระนามกรม[แก้]

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสิ้น 73 พระองค์ แต่มีพระเจ้าลูกยาเธอ 18 พระองค์ได้ทรงกรมโดยรัชกาลที่ 2 มีบางพระองค์ที่ทรงกรมโดยรัชกาลที่ 3 มีดังต่อไปนี้

การตั้งกรมพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่จะได้ทรงกรมจากสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นมักจะเป็นพระราชโอรสที่ประสูติก่อนบรมราชาภิเษก ส่วนพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติภายหลังบรมราชาภิเษกนั้นจะมักจะได้โปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรมโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2 ที่ทรงกรมมี 21 พระองค์ โดยได้ทรงกรมรัชกาลที่ 2 มี 18 พระองค์ และได้ทรงกรมในรัชกาลที่ 3 อีก 3 พระองค์

พระนามทรงกรม[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์แรกที่ได้ทรงกรม
กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์สุดท้ายที่ได้ทรงกรม
กรมพระยาเดชาดิศร พระราชโอรสหนึ่งพระองค์ในสองพระองค์ที่ได้ทรงกรมชั้นกรมพระยา (อีกพระองค์คือกรมพระยาบำราบปรปักษ์)
กรมหลวงวรศักดาพิศาล พระราชโอรสพระองค์สุดท้ายในระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ได้ทรงกรมชั้นกรมหลวง

พ.ศ. 2356[แก้]

พ.ศ. 2363[แก้]

พ.ศ. 2365[แก้]

พ.ศ. 2367[แก้]

พ.ศ. 2372[แก้]

พ.ศ. 2375[แก้]

พ.ศ. 2379[แก้]

พ.ศ. 2385[แก้]

พ.ศ. 2394[แก้]

พ.ศ. 2410[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ:สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 2554, หน้า 229

ดูเพิ่ม[แก้]