พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระมเหสี และ เจ้าจอมมารดา รวมทั้งสิ้น 37 และพระองค์ยังมีพระราชโอรส-ธิดา ทั้งหมดรวม 73 พระองค์

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา[แก้]

ประสูตินอกพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
Emblem of the House of Chakri.svg 1. พระองค์เจ้าหญิงจักรจั่น เจ้าจอมมารดาสี พ.ศ. 2328 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑
Emblem of the House of Chakri.svg 2. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาสวน ปีมะแม นพศก พ.ศ. ๑๑๔๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
King Nangklao.jpg ๓. พระองค์เจ้าชายทับ
(ร. ๓)
เจ้าจอมมารดาเรียม
ธิดาพระยานนทบุรี (จัน)
วันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะแม นพศก จ.ศ. ๑๑๔๙ (พ.ศ. ๒๓๓๐) วันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีกุน ตรีศก จ.ศ. ๑๒๑๓ ๖๕ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๔. พระองค์เจ้าหญิงลำภู เจ้าจอมมารดาสวน
วันพุธ เดือน ๔ ปีระกา เอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑ วันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะเมีย อัฐศก จ.ศ. ๑๒๐๘ ในสมัย ร. ๓ ๕๘ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๕. พระองค์เจ้าหญิงทับทิม เจ้าจอมมารดาแจ่มใหญ่ วันพฤหัสบดี เดือน ๕ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอ โทศก จ.ศ. ๑๑๕๑ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๖. พระองค์เจ้าหญิงยี่สุ่น เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่
วันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีจอ เอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑ วันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีมะเส็ง เอกศก จ.ศ. ๑๒๓๑ ในสมัย ร. ๕ ๘๑ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๗. พระองค์เจ้าหญิงป้อม เจ้าจอมมารดาเรียม
วันพฤหัสบดี เดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีจอ โทศก จ.ศ. ๑๑๕๒ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕ ในสมัย ร. ๑ ๓ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๘. พระองค์เจ้าชายกล้วยไม้ เจ้าจอมมารดาสวน วันเสาร์ เดือน แรม ๑๑ ค่ำ ปีกุน ตรีศก จ.ศ.๑๑๕๓ วันพฤหัสบดี เดือน ๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ตรีศก จ.ศ. ๑๑๙๓ ในสมัย ร. ๓ ๔๑ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๙. พระองค์เจ้าหญิงบุบผา เจ้าจอมมารดาสี
วันจันทร์ เดือน ๗ ปีกุน ตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓ ปีมะเส็ง ตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ ในสมัย ร. ๒ ๓๑ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๐. พระองค์เจ้าหญิงวงศ์ เจ้าจอมมารดาศิลา
ธิดาท่านขรัวยายฟักทอง
วันอังคาร เดือน ๘ ปีกุน ตรีศก จ.ศ.๑๑๕๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๑. พระองค์เจ้าหญิงปุก เจ้าจอมมารดาสั้น วันพุธ เดือน ๑๒ แรม ๒ ค่ำ ปีชวด จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔ ปีระกา ตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๕ ในสมัน ร. ๕ ๘๑ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๒. พระองค์เจ้าชายดำ เจ้าจอมมารดาเรียม
เดือน ๔ ปีชวด จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ.๑๑๕๕ ในสมัย ร. ๑ ๑ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๓. พระองค์เจ้าชายกุสุมา เจ้าจอมมารดากรุด วันศุกร์ เดือน ๕ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๔ วันอังคาร เดือน ๙ แรม ๒ ค่ำ ปีขาล จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๐๔ ในสมัย ร.๓ ๕๐ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๔. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารม่วงใหญ่ เดือน ๖ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
กรมพระยาเดชาดิศร.jpg ๑๕. พระองค์เจ้าชายมั่ง เจ้าจอมมารดานิ่ม
ธิดาเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
วันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕ วันอาทิตย์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะแม เอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ๖๗ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๖. พระองค์เจ้าหญิงส้มจีน เจ้าจอมมารเกด วันศุกร์ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕ วันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑๐ ค่ำ ปีฉลู สัปตศก ในสมัย ร. ๔ ๗๒ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๗. พระองค์เจ้าชายพนมวัน เจ้าจอมมารดาศิลา วันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีขาล ฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖ วันจันทร์ เดือน ๕ แรม ๘ ค่ำ ปีมะโรง อัฐศก จ.ศ.๑๒๑๘ ในสมัย ร. ๔ ๖๒ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๘. พระองค์เจ้าหญิงหรุ่น เจ้าจอมมารสวน วันอังคาร เดือน ๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีเถาะ สัปศก จ.ศ. ๑๑๕๗ สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. ๓ ๓๘ ปี (พ.ศ. ๒๔๑๙-๒๔๕๖)
Emblem of the House of Chakri.svg ๑๙. พระองค์เจ้าหญิงใย เจ้าจอมมารดาอิน วันอาทิตย์ เดือน ๙ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ สัปตศก จ.ศ. ๑๑๕๗ ปีกุน เบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ ในสมัย ร. ๔ ๖๘ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๐. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก เดือนอ้าย ปีเถาะ สัปตศก จ.ศ. ๑๑๕๗ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๑. พระองค์เจ้าหญิงพลับ เจ้าจอมมารดาสวน วันอาทิตย์ เดือน ๕ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๑๕๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ valign = "top"
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๒. พระองค์เจ้าชายกุญชร เจ้าจอมมารดาศิลา วันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จ.ศ.๑๑๖๐ วันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๑๓ค่ำ ปีกุน เบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ ในสมัย ร. ๔ ๖๕ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๓. พระองค์เจ้าหญิงสังวาล เจ้าจอมมารดาทรัพย์ เดือน ๘ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๖๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๔. พระองค์เจ้าชายเนตร เจ้าจอมมารดาปราง
ธิดาขรัวตาบุญเกิดและขรัวยายทองอิน
เดือน ๙ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๖๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๕. พระองค์เจ้าชายโคมเพ็ชร เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก เดือน ๖ ปีมะเมีย เอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๖. พระองค์เจ้าชายเรณู เจ้าจอมมารดาบุนนาค เดือน ๘ ปีมะแม เอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๗. พระองค์เจ้าชายอำไพ เจ้าจอมมารดาทองอยู่ เดือน ๙ ปีมะแม เอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๘. พระองค์เจ้าชายอัมพร เจ้าจอมมารดาม่วงซอ เดือน ๙ ปีมะแม เอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๒๙. พระองค์เจ้าหญิงสุกรม เจ้าจอมมารดาสั้น วันศุกร์ เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะแม เอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑) สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๐. พระองค์เจ้าชายเนียม เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่ วันเสาร์ เดือน ๕ แรม ๓ ค่ำ ปีวอกเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๒ ปีวอก ฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ ในสมัย ร. ๒ ๒๖
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๑. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาสวน
เดือน ๖ ปีวอก โทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๒. พระองค์เจ้าหญิงน้อย เจ้าจอมมารดาสวน เดือน ๑๒ ปีวอก โทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๓. พระองค์เจ้าหญิงประภา เจ้าจอมมารดาบุญมา เดือนอ้าย ปีวอก โทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๔. พระองค์เจ้าชายขัตติยวงศ์ เจ้าจอมมารดาน้อย
ปีวอก โทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๕. พระองค์เจ้าชายทินกร เจ้าจอมมารดาศิลา
วันอาทิตย์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีระกา ตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓ วันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑ ค่ำปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘ ในสมัย ร. ๔ ๕๖ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๖. พระองค์เจ้าหญิงรสคนธ์ เจ้าจอมมารดาทรัพย์ วันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีระกา ตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๗. เจ้าฟ้าชาย สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
วันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๔ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๘. พระองค์เจ้าชายไพฑูรย์ เจ้าจอมมารดาทิม
ธิดานายเอม
ปีจอ จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔ ปีวอก สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐ ในสมัย ร. ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๓๙. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก ปีจอ จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔ ปีกุน เบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕ ในสมัย ร. ๑ ๒ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๐. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาร้อยระนาด ปีจอ จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๑. พระองค์เจ้าชายโต เจ้าจอมมารดาเลี้ยง
วันอังคาร เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีกุน เบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕ วันพุธ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกา ตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ ในสมัย ร. ๔ ๕๙ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๒. พระองค์เจ้าหญิงอินทนิล เจ้าจอมมารดาศิลา
วันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวด ฉศก จ.ศ. ๑๑๖๖ ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ในสมัย ร. ๕ ๖๙ ปี
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg ๔๓. เจ้าฟ้ามงกุฎ (ร.4) สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีชวด ฉศก จ.ศ. ๑๑๖๖ วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ ๖๕ พรรษา
กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์.jpg ๔๔. พระองค์เจ้าชายกลาง เจ้าจอมมารดาน้อยระนาด
วันเสาร์ เดือน ๓ แรม ๑๒ค่ำ ปีฉลู สัปตศก จ.ศ. ๑๑๖๗ วันอังคาร เดือน ๔ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ ในสมัย ร. ๕ ๗๓ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๕. พระองค์เจ้าชายชุมแสง เจ้าจอมมารดาทิม
วันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีขาล สัปตศก จ.ศ. ๑๑๖๗ วันจันทร์ เดือน ๘ บูรพาสาฒ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีระกา ตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ ในสมัย ร. ๔ ๕๖ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๖. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่
ปีขาล อัฐศก จ.ศ. ๑๑๖๘ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ภายหลังประสูติได้ ๓ วัน ๓ วัน
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๗. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาพะวา
ธิดาพระสาครบุรีและขรัวยายลิ้ม
ปีขาล อัฐศก จ.ศ. ๑๑๖๘ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ในวันประสูติ -
ประสูติเมื่อเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
Emblem of the House of Chakri.svg ๔๘. พระองค์เจ้าหญิงสายสมร เจ้าจอมมารดาเลี้ยง
วันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๒ ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๓ ในสมัย ร. ๕ ๖๔ ปี
กรมหลวงวงศาธิราชสนิท.jpg ๔๙. พระองค์เจ้าชายนวม เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่
วันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๒ ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ วันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเมียโทศก ในสมัย ร. ๕ ๖๓ ปี
King Pinklao.jpg ๕๐. เจ้าฟ้าจุฑามณี สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
วันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีวอก ฉศก จ.ศ. ๑๑๗๐ วันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๖ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๑๒๗ ในสมัย ร. ๔ ๕๘ พรรษา
Emblem of the House of Chakri.svg ๕๑. พระองค์เจ้าชายมรกฎ เจ้าจอมมารดาทองดี
ธิดาเจ้าพระยาธรรมาฯ (สด)
วันพุธ เดือนยี่ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
Emblem of the House of Chakri.svg ๕๒. พระองค์เจ้าชายขัตติยา เจ้าจอมมารดาพะวา
วันเสาร์ เดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็ง เอกศก จ.ศ. ๑๑๗๑ ปีระกา เบญจศก จ.ศ.๑๒๓๕ ในสมัย ร. ๕ ๖๕ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๕๓. พระองค์เจ้าหญิงดวงจันทร์ เจ้าจอมมารดากล่ำ
ปีมะเส็ง เอกศก จ.ศ. ๑๑๗๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๕๔. พระองค์เจ้าหญิงนิ่มนวล เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์ใหญ่
ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๕๕. พระองค์เจ้าหญิง (แฝด) เจ้าจอมมารดาหนูจีน
ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ๖ วัน
Emblem of the House of Chakri.svg ๕๖. พระองค์เจ้าหญิง (แฝด) เจ้าจอมมารดาหนูจีน
ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ๗ วัน
กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา.jpg ๕๗. พระองค์เจ้าชายนิลรัตน เจ้าจอมมารดาพิม
วันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๘ ค่ำ ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ วันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙ ในสมัย ร. ๔ ๕๗ ปี
กรมหลวงวรศักดาพิศาล.jpg ๕๘. พระองค์เจ้าชายอรุณวงศ์ เจ้าจอมมารดาเอม
ธิดาพระยารัตนจักร (หงส์ทอง)
วันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม ๖ ค่ำ ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔ วันศุกร์ เดือน ๘ อุตราสา แรม ๔ ค่ำ ปีชวด สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐ ในสมัย ร. ๕ ๗๖ ปี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์.JPG ๕๙. พระองค์เจ้าชายกปิตถา เจ้าจอมมารดาอัมพา
ธิดาพระยาอินทรอากร
วันอังคาร เดือน ๕ แรม ๑ ค่ำ ปีจอ จ.ศ.๑๑๗๖ ยังเป็นเบญจศก วันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๗ ค่ำ ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ในสมัย ร. ๕ ๕๙ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๐. เจ้าฟ้าชายอาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันศุกร์ เดือน ๕ แรม ๗ ค่ำ ปีชวด อัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ ปีวอก สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐ ในสมัย ร. ๓ -
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg ๖๑. พระองค์เจ้าชายปราโมช เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันอังคาร เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีชวด อัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ วันพฤหัสบดี เดือน ๘ บุรพสาฒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ในสมัย ร. ๕ ๕๗ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๒. พระองค์เจ้าหญิงพันแสง เจ้าจอมมารดานวล
วันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๓. พระองค์เจ้าชายเน่า เจ้าจอมมารดาพุ่ม
เดือน ๑๒ ปีฉลู นพศก จ.ศ. ๑๑๗๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๔. พระองค์เจ้าชายเกยูร เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันอังคาร เดือน ๘ แรม ๔ ค่ำ ปีขาล สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
เจ้าฟ้ามหามาลา.jpg ๖๕. เจ้าฟ้าชายกลาง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก จ.ศ.๑๑๘๑ วันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ ในสมัย ร. ๕ ๖๗ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๖. พระองค์เจ้าหญิงโสภา เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์
วันอังคาร เดือน ๙ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒ ปีมะเส็ง ตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ ในสมัย ร. ๒ ๒ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๗. เจ้าฟ้าหญิง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันพุธ เดือน ๔ แรม ๓ ค่ำ ปีมะโรง โทศก จ.ศ. ๑๑๘๒ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๘. พระองค์เจ้าหญิงกัณฐา เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ ปีจอ โทศก จ.ศ. ๑๒๑๒ ในสมัย ร. ๓ ๓๐ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๖๙. เจ้าฟ้าชายปิ๋ว สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะแม จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ ปีชวด โทศก จ.ศ.๑๒๐๒ ในสมัย ร. ๓ ๑๙ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๗๐. พระองค์เจ้าหญิงมารยาตร เจ้าจอมมารดาแย้ม
ธิดาพระยาไกดรเพ็ชรรัตน์สงคราม (ทองดี)
วันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๗ ค่ำ ปีมะเมีย จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
Emblem of the House of Chakri.svg ๗๑. พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณี เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเมีย จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ ปีมะแม เบญจศก จ.ศ. ๑๑๘๕ ในสมัย ร. ๒ ๒ ปี
พระองค์เจ้าแม้นเขียน.jpg ๗๒. พระองค์เจ้าหญิงแม้นเขียน เจ้าจอมมารดาลูกจันทรืเล็ก
ธิดาเจ้าสุก ชาวหลวงพระบาง
วันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะแม เบญจศก จ.ศ. ๑๑๘๕ วันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ ในสมัย ร. ๖ ๙๐ ปี
Emblem of the House of Chakri.svg ๗๓. พระองค์เจ้าหญิงกนิษฐน้อยนารี เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีวอก ฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -

พระนามกรม[แก้]

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสิ้น 73 พระองค์ แต่มีพระเจ้าลูกยาเธอ 18 พระองค์ได้ทรงกรมโดยรัชกาลที่ 2 มีบางพระองค์ที่ทรงกรมโดยรัชกาลที่ 3 มีดังต่อไปนี้

การตั้งกรมพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่จะได้ทรงกรมจากสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นมักจะเป็นพระราชโอรสที่ประสูติก่อนบรมราชาภิเษก ส่วนพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติภายหลังบรมราชาภิเษกนั้นจะมักจะได้โปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรมโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2 ที่ทรงกรมมี 21 พระองค์ โดยได้ทรงกรมรัชกาลที่ 2 มี 18 พระองค์ และได้ทรงกรมในรัชกาลที่ 3 อีก 3 พระองค์

พระนามทรงกรม[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์แรกที่ได้ทรงกรม
กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์สุดท้ายที่ได้ทรงกรม
กรมพระยาเดชาดิศร พระราชโอรสหนึ่งพระองค์ในสองพระองค์ที่ได้ทรงกรมชั้นกรมพระยา (อีกพระองค์คือกรมพระยาบำราบปรปักษ์)
กรมหลวงวรศักดาพิศาล พระราชโอรสพระองค์สุดท้ายในระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ได้ทรงกรมชั้นกรมหลวง

พ.ศ. 2356[แก้]

พ.ศ. 2363[แก้]

พ.ศ. 2365[แก้]

พ.ศ. 2367[แก้]

พ.ศ. 2372[แก้]

พ.ศ. 2375[แก้]

พ.ศ. 2379[แก้]

พ.ศ. 2385[แก้]

พ.ศ. 2394[แก้]

พ.ศ. 2410[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ:สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 2554, หน้า 229

ดูเพิ่ม[แก้]