พระเจ้ากอร์มผู้อาวุโส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้ากอร์มดิโอลด์)
พระเจ้ากอร์มผู้อาวุโส
พระเจ้ากอร์มทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระราชโอรส เจ้าชายคนุต วาดโดยออกุสต์ คาร์ล วิลเฮลม์ ทรอม์เซน
พระมหากษัตริย์เดนมาร์ก
ครองราชย์ป.  ค.ศ. 936ป.  ค.ศ. 958
ก่อนหน้าพระเจ้าฮาร์ทาคนุตที่ 1 (กึ่งตํานาน)
ถัดไปพระเจ้าฮารัลด์ที่ 1
คู่อภิเษกไธรา เดนเนบอด
พระราชบุตร
รายละเอียด
พระเจ้าฮารัลด์ บลูทูท
คนุต เดนเนอาส
กันฮิลด์ มารดาแห่งปวงกษัตริย์
สตรุด์–ฮารัลด์
ทอคเค กอร์มสัน
ราชวงศ์นีทลินกา
พระราชบิดาพระเจ้าฮาร์ทาคนุตที่ 1 (กึ่งตํานาน)
พระราชมารดาไม่ทราบ
ศาสนาเทพยดานอร์ส

พระเจ้ากอร์มผู้อาวุโส (เดนมาร์ก: Gorm den Gamle, นอร์สเก่า: Gormr gamli, ละติน: Gormus Senex; พระราชสมภพ ป.  ค.ศ. 900) เป็นพระมหากษัตริย์เดนมาร์ก ครองราชย์ตั้งแต่ ป.  ค.ศ. 936 จนกระทั่งสวรรคตใน ป.  ค.ศ. 958 พระองค์ทรงปกครองจากเยลลิง และทรงสร้างศิลาเยลลิงเพื่อเป็นพระเกียรติแก่ไธรา เดนเนบอดพระชายาของพระองค์ พระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อป. ก่อน ค.ศ. 900 และเสด็จสวรรคตป.  ค.ศ. 958

ก่อนหน้า พระเจ้ากอร์มผู้อาวุโส ถัดไป
พระเจ้าฮาร์ทาคนุตที่ 1
(กึ่งตํานาน)

พระมหากษัตริย์เดนมาร์ก
(ราชวงศ์นีทลินกา)

(ค.ศ. 936 – 958)
พระเจ้าฮารัลด์ บลูทูท