พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระสุนทรธรรมเมธี
(สุเทพ อาสโภ)
พระสุนทรธรรมเมธี(สุเทพ อาสโภ).jpg
เกิด23 กุมภาพันธ์ 2487
อุปสมบท26 เมษายน 2507
วัดวัดท่าสว่าง
จังหวัดบุรีรัมย์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก, ป.ธ.4, ศน.บ.(ศาสนาปรัชญา),M.A.(Edu),Ph.D.(Philosophy)
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง และรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. (สุเทพ อาสโภ)[1] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยมีราชทินนามตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ว่า พระสุนทรธรรมเมธี[2]


ชาติกาล[แก้]

 • พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. (สุเทพ อาสโภ) นามเดิมชื่อว่า สุเทพ บุตรโสภา
 • เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2487 บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ต.กันทรารมย์ (เดิม ต.เมืองไผ่) อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • นามบิดา นายโระ นิทะรัมย์ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • นามมารดา นางบิน บุตรโสภา บ้านปรีเวง ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


บรรพชาและอุปสมบท[แก้]

 • บรรพชา เมื่อพ.ศ. 2501 โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ (จาด ธมฺมทินฺโน)วัดคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์
 • อุปสมบท เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2507 ณ พัทธสีมาวัดคันธารมย์ โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระมงคลรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระสัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระครูบริหารนันทคุณ วัดบ้านหนองขอน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า" อาสโภ "


การศึกษาแผนกธรรม-บาลี และสายสามัญ[แก้]

 • พ.ศ. 2500 จบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนยาว อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2501 สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักศษสนศึกษาวัดคันธารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2502 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดกทลิวนาราม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2503 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดกลาง พระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2512 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2515 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร และสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2522 สำเร็จการศึกษา ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2523 สอบได้ประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษา (พ.กศ.) สนามสอบจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2527 สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยปัญจาบ เมืองจันดิการ์ ประเทศอินเดีย
 • พ.ศ. 2551 สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย


งานปกครองคณะสงฆ์[แก้]

 • พ.ศ. 2525 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2534 ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้าคณะอำเภอกระสัง
 • พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะตำบลกันทรารมย์
 • พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งเป็น พระอุปัชฌาย์ในเขตอำเภอกระสัง
 • พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย และพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพลับพลาชัย และสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์[3] และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2561 ดำรงตำแหน่ง​ผู้ปฏิบัติ​หน้าที่แทน​เจ้าคณะ​จังหวัด​บุรีรัมย์

งานด้านการศึกษา[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=422[ลิงก์เสีย]
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ พระมหาสุทพ ๔ ประโยค วัดท่าสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระครูอมรธรรมนิเทศก์ ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ,๕ ธันวาคม ๒๕๓๓,หน้า ๑๓
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จำนวน ๑,๐๗๕ รูป ลำดับที่ ๒๙. พระครูอมรธรรมนิเทศก์ วัดท่าสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระสุนทรธรรมเมธี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข,๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔,หน้า ๕