พระสนมซุกกี จากตระกูลปาร์ค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
พระสนมซูบิน

พระนาม 수빈 박씨
ราชวงศ์ โชซอน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2313
สวรรคต พ.ศ. 2365
พระบิดา ปาร์คจุนวาน
พระมารดา ฮูหยินวอน
พระราชสวามี พระเจ้าจองโจ แห่ง ราชอาณาจักรโชซอน
พระบุตร พระเจ้าซุนโจ,องค์หญิงซุกซอน

สนมซูบิน ตระกูลปาร์ค พระสนมในพระเจ้าจองโจ (Royal Noble Consort Su of the Park clan ,수빈 박씨, 1770-1822) เป็นพระสนมองค์สุดท้ายในพระเจ้าจองโจ เดิมพระนางเป็นธิดาของปาร์คจุนวาน และฮูหยินวอน

พระนางมีพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติกับพระเจ้าจองโจ 2 พระองค์ คือ พระเจ้าซุนโจ และองค์หญิงซุกซอน พระนางสิ้นพระชนม์เมื่อ ค.ศ. 1822 (พ.ศ. 2365) ขณะพระชนม์เพียง 52 พรรษา