พระอาทิศักติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระศักติ)
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รูปบูชาพระแม่อทิศักติอันงดงาม

พระแม่ศักติหรือ พระแม่อทิศักติหรือ พระแม่อทิ ปราศักติ (สันสกฤษ: शक्ति, आदि शक्ति, आदि पराशक्ति อังกฤษ: Shakti, Adi Shakti, Adi Parashakti) เป็นมหาเทวีองค์สูงสุดในลัทธิศักติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระองค์ยังเป็นที่นิยมเรียกว่า ''ปรามะ ศักติ'', ''มหาศักติ'', ''มหาเทวี'', ''ปารวตี'' หรือแม้แต่''ศักติ'' ''ปรามะ'' หมายถึง ความแน่นอน ''สัตยา'' หมายถึง ความจริง ตามคัมภีร์ เทวี ภควตา มหาปุราณะ กล่าวไว้ว่า พระแม่ศักติเป็นผู้พิทักษ์และทรงคุ้มครองจักรวาลทั้งปวง พระองค์ทรงกำเนิดมาจากความซ่อนเร้นของจักรวาล และทรงสร้างจักรวาลขึ้นมา และทรงสร้างเทพทั้ง3ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ หรือที่เรียกว่า ''ตรีมูรติ'' หรือ ''ทัตตะเตรยะ'' และทรงสร้างเทวีทั้ง3ได้แก่ พระแม่สุรัสวดี พระแม่ลักษมี และพระแม่อุมา หรือที่เรียกว่า ''ตรีศักติ'' หรือ ''ตรีเทวี'' ในอินเดียภาคใต้นิยมบูชาพระองค์ในรูปของพระแม่ลลิตาหรือพระแม่ตรีปุระสุนทรี ซึ่งพระแม่ตรีปุระสุนทรีทรงเป็นร่างปฐมของพระแม่อทิศักติและยังอวตารลงมาเป็นพระสตีกับพระแม่ปารวตีอีกด้วย แต่ร่างที่แท้จริง คือ พระแม่อทิศักติ