พระราชวชิราภินันท์ (หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชวชิราภินันท์

(ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.3)
ส่วนบุคคล
เกิด12 ธันวาคม พ.ศ. 2516 (49 ปี)
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก, ป.ธ.3
บธ.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
พรรษา28 พรรษา
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

พระราชวชิราภินันท์ (ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.3) มีนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ ยุคล เกิดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2516 เกิดที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เป็นโอรสของหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เกิดแต่หม่อมบงกชปริยา ยุคล ณ อยุธยา มีพี่น้อง 3 คน ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ศรีเฉลิม ยุคล (กาญจนภู) และ หม่อมราชวงศ์อุรรัตนา ยุคล

พระราชวชิราภินันท์ อุปสมบทเป็นนาคหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมสิริสารเวที (พระมหารัชมงคลดิลก) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา ชยวฑฺฒโน

การศึกษา[แก้]

พระราชวชิราภินันท์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักธรรมชั้นเอก และ เปรียญธรรม 3 ประโยค

ไฟล์:พัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค.jpg
พัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค

สมณศักดิ์[แก้]

  • พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระมงคลสุทธิวงศ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559[1][2][3]

สำหรับพัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระมงคลสุทธิวงศ์ (ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน / ยุคล ป.ธ.๓) วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 นั้น จะมีลักษณะพิเศษกว่าพัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญโดยทั่วไป กล่าวคือ หากเป็นพระราชาคณะที่เป็นพระราชวงศ์ ใจกลางพัดจะปักรูปพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9

  • พระราชาคณะชั้นราช ที่ "พระราชวชิราภินันท์ พรรณนาธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565[4]

ตำแหน่งทางการปกครอง[แก้]

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน[5][6]</nowiki>

อ้างอิง[แก้]

  1. https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=334
  2. เมื่อวันที่ 9 ส.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  12 สิงหาคม 2559 จำนวน 85 รูป https://www.winnews.tv/news/6341
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/022/1.PDF
  4. ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 36 ข วันที่ 5 กันยายน 2565
  5. https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=334
  6. มติที่ 482/2559<nowiki>