พระราชบัญญัติสกอตแลนด์ ค.ศ. 1998

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชบัญญัติสกอตแลนด์
พระราชบัญญัติ
ชื่อเต็มพระราชบัญญัติเพื่อจัดตั้งรัฐสภาและการปกครองสกอต และการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในรัฐบาลสกอตแลนด์, เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญและบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณะบางประเภท, เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราพื้นฐานของภาษีเงินได้เกี่ยวกับเงินได้ของผู้จ่ายภาษีชาวสกอตตามมติรัฐสภาสกอต, เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับเขตเลือกตั้งรัฐสภาในสกอตแลนด์, และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงค.ศ. 1998 หมวดที่ 46
เสนอโดยโดนัลด์ ดีวอร์ รัฐมนตรีว่าการสกอตแลนด์
เขตอำนาจสหราชอาณาจักร
ยกเว้นมาตรา 25 (พยานและเอกสาร: ความผิด) ซึ่งครอบคลุมเฉพาะสกอตแลนด์
วาระ
ได้รับพระบรมราชานุญาต19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998
เริ่มใช้เมื่อตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 ถึง 1 เมษายน ค.ศ. 2000.[1][2]
การแก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหประชาชาติ ค.ศ. 1946
แก้ไขเพิ่มเติมโดย
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการลงประชามติ (สกอตแลนด์และเวลส์) ค.ศ. 1997
สถานะ: มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เนื้อความของกฎหมายตามที่ตราขึ้นในครั้งแรก
เนื้อความที่ปรับปรุงตามการแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติสกอตแลนด์ ค.ศ. 1998 (หมวดที่ 46) เป็นพระราชบัญญัติแห่งรัฐสภาสหราชอาณาจักรเพื่อจัดตั้งรัฐสภาสกอตที่มีการกระจายอำนาจและมีอำนาจเปลี่ยนแปลงภาษี และเพื่อจัดตั้งรัฐบาลสกอต (ขณะนั้นเรียก คณะบริหารสกอต) ถือเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่สำคัญที่สุดฉบับหนึ่งซึ่งรัฐสภาสหราชอาณาจักรอนุมัติขึ้นในระหว่างเวลาตั้งแต่มีการอนุมัติพระราชบัญญัติประชาคมยุโรปใน ค.ศ. 1972 ไปจนถึงการอนุมัติพระราชบัญญัติสหภาพยุโรป (การถอนตัว) ใน ค.ศ. 2018 และยังเป็นกฎหมายฉบับสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อสกอตแลนด์นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707 ซึ่งใช้ลงสัตยาบันต่อสนธิสัญญาสหภาพ และนำไปสู่การยุบรัฐสภาแห่งสกอตแลนด์ในที่สุด

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]