พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตราสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้ลงนามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันลงนาม20 มีนาคม 2558
ผู้ลงนามรับรองพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี)
วันลงนามรับรอง20 มีนาคม 2558
วันเริ่มใช้27 มีนาคม 2558
ท้องที่ใช้ไทย ทั่วประเทศไทย
ผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การยกเลิก
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ ที่ถูกตราขึ้นโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 และได้มีการประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558

สาเหตุของการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้สืบเนื่องจากมีเนื้อหาบางมาตราในพระราชบัญญัติฉบับปี 2528 ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้

โดยสาระสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้คือให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับปี 2528 และฉบับแก้ไขปี 2534 รวมถึงโอนการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาเป็น การกีฬาแห่งประเทศไทย และนำเงินจากภาษีบุหรี่และสุราจำนวน 2 % เข้าสมทบกองทุนพัฒนากีฬา