พระยาราชวังสัน (บัว)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระยาราชวังสัน (บัว) เป็นพระยาราชวังสันท่านสุดท้ายที่ดำรงตำแหน่งจางวางอาสาจาม[1] ปรากฏหลักฐานว่าพระยาราชวังสัน (บัว) เป็นคนบ้านครัว

พระยาราชวังสัน (บัว) เป็นบุตรของพระยาราชวังสัน (ฉิม) เกิดเมื่อ ร.ศ. 34 (จ.ศ. 1177) หรือ พ.ศ. 2358 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นมหาดเล็กเวรฤทธิ์, ขุนวิสูตรเดชะ และปลัดกรมอาษาจามซ้าย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลวงสรเสนี เป็นเจ้ากรมอาษาจามขวา และเป็นข้าหลวงใหญ่ไปราชการ ณ เมืองภูเก็ต เป็นพระยาราชวังสรรจางวางกรมอาษาจาม

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับมอบหมายให้ทำหลายภารกิจเช่น ไปปราบกบฏสมาคมจีนที่ภูเก็ตเมื่อ พ.ศ. 2420 ได้รับพระราชโองการให้ปกครองเมืองภูเก็ตและพังงาถึงสองครั้ง (พ.ศ. 2420) ได้รับเครื่องราชอิริยาภรณ์ชั้นที่ 3 ตติยจุลจอมเกล้า ต.จ. ได้รับพระราชทานพานทองและตราจุลจอมเกล้าพระบรมราชาภิเษกปีร์กาเบญจศกใน ร.ศ. 92 หรือ พ.ศ. 2416 ขณะที่อายุ 58 ปี[2] พระยาราชวังสัน (บัว) ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2436 สิริอายุรวม 78 ปี ศพฝังที่สุเหร่ากองอาสาจาม สุสานทหารนิรนาม หรือมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์

อ้างอิง[แก้]

  1. ธีรารัตน์ สุระเทพ. "แนวทางการนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ในอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ศึกษากรณีมุสลิมในราชสำนัก" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร. p. 106.
  2. ชลธิรา สัตยาวัฒนา. (2544) สิทธิชุมชนบ้านครัว : ประวัติศาสตร์บ้านครัว และการต่อต้านทางด่วนซีดีโร้ดของชาวชุมชน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.):กรุงเทพฯ.