พระสนมเอกฉุนฮุ่ย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระมเหสีชุนฮุย)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สมเด็จพระอัครมเหสีฮุ้ยเซียน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ค.ศ. 1713
เสียชีวิต ค.ศ. 1760 (46-47 ชันษา)
คู่สมรส สมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลง
ศาสนา พุทธศาสนา
พระสาทิสลักษณ์พระอัครมเหสีชุนฮุยในฉลองพระองค์ช่วงพระราชพิธีช่วงเช้า

สมเด็จพระอัครมเหสีชุนฮุยหรือ ชุนฮุยหวงกุ้ยเฟย (ไม่ปรากฏ-ค.ศ. 1745) เป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลง