พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระพุทธวรญาณ
(ทองย้อย กิตฺติทินฺโน)
เกิด1 มกราคม พ.ศ. 2448
ตำบลโพธิ์ผีให้ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อายุ87 ปี 350 วัน
พรรษา17 ธันวาคม พ.ศ. 2535
วัดวัดกวิศรารามราชวรวิหาร
จังหวัดลพบุรี
สังกัดมหานิกาย
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 8 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งอดีตเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร
เจ้าคณะตรวจการภาค 6
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระพุทธวรญาณ ฉายา กิตฺติทินฺโน เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะสงฆ์ เช่น เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และเจ้าคณะตรวจการภาค 6 อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี

ประวัติ[แก้]

พระพุทธวรญาณ มีนามเดิมว่า ทองย้อย บัวอ่อน (หลังจากเป็นพระราชาคณะแล้ว ได้เปลี่ยนนามเดิมเป็นกิตติตามนโยบายรัฐนิยม)[1] เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2448 เมื่ออายุ 16 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร แล้วอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่ออายุครบ 20 ปี และได้ศึกษาปริยัติธรรมสำนักวัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ

ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ผู้เป็นกำลังยิ่งใหญ่ในงานทางพระพุทธศาสนา และกิจการของคณะสงฆ์รวมทั้งงานการศึกษาและการสาธารณสุขของสังคม สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาครุศาสตร์) เมื่อปี พ.ศ. 2526

ลำดับสมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เครื่อข่ายกาญจนาภิเษก, ผู้นำทางศาสนา: พระพุทธวรญาณ (กิตฺติ กิตฺติทินฺโน)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 55, ตอนที่ 0 ง, 13 มีนาคม 2481, หน้า 4164
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 76, ตอนที่ 115 ฉบับพิเศษ, 16 ธันวาคม 2502, หน้า 1
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 107, ตอนที่ 138 ฉบับพิเศษ, 6 สิงหาคม 2533, หน้า 10-11