พระพิทักษ์เจดีย์ (ศรี รามางกูร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระพิทักษ์เจดีย์ (ศรี รามางกูร)
นายกองข้าอุปัฏฐากพระธาตุพนม หรือหัวหน้าผู้ควบคุมท้าวเพี้ยตัวเลกข้าพระธาตุพนม หรือนายกองบ้านธาตุพนม
ก่อนหน้า ท้าวโพธิสารพินิต (อินทะวงส์ บุคคละ)
ถัดไป พระบำรุงพระนมเจดีย์ศรีมหาพุทธบริษัท (เทบปะจิด บุคคละ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ธาตุพนม
เสียชีวิต ธาตุพนม
คู่สมรส นางพิทักษ์เจดีย์ (นวนจันทร์)
ศาสนา ศาสนาพุทธ

พระพิทักษ์เจดีย์ (ศรี) อดีตนายกองข้าอุปัฏฐากพระธาตุพนม หรือผู้ควบคุมท้าวเพี้ยตัวเลกข้าพระธาตุพนม หรือนายกองบ้านธาตุพนมลำดับ ๗ (พ.ศ. ๒๔๒๙-๓๑) ในราชวงศ์เวียงจันทน์ ปกครองธาตุพนมลำดับ ๑๐ เดิมบรรดาศักดิ์พระศรีชองฟ้าหรือพระศรีสองฟ้ากรมการธาตุพนม เชื้อสายราชวงศ์เวียงจันทน์และจำปาสัก รับบรรดาศักดิ์พระพิทักษ์เจดีย์คนที่ ๓ ของธาตุพนมต่อจากพระพิทักษ์เจดีย์ (แก่น) พี่ชาย

ประวัติ[แก้]

พระพิทักษ์เจดีย์ (ศรี) นามเดิมท้าวเทพพระศรีหรือท้าวพระสี เอกสารพื้นเมืองพนมบ้างออกนามเจ้าพระพิพักสี เป็นบุตรลำดับ ๒ ของพระพิทักษ์เจดีย์ (ถง รามางกูร) หัวหน้าข้าอุปัฏฐากพระธาตุพนมลำดับ ๕ และผู้ปกครองธาตุพนมลำดับที่ ๘ พระพิทักษ์เจดีย์ (ศรี) เป็นน้องชายพระพิทักษ์เจดีย์ (แก่น) หัวหน้าข้าอุปัฏฐากพระธาตุพนมลำดับ ๖ และผู้ปกครองธาตุพนมลำดับ ๙ มารดาชื่อนางพิทักษ์เจดีย์ (รัตนะจันทน์) พระพิทักษ์เจดีย์ (ศรี) เป็นหลานปู่ท้าวอุปละ (มุง รามางกูร) หัวหน้าข้าอุปัฏฐากพระธาตุพนมลำดับ ๔ เป็นเหลนทวดท้าวอุปละ (คำหมั้น) กับนางรัตนะหน่อแก้วชาวธาตุพนม ท้าวอุปละ (คำหมั้น) เป็นบุตรพระมหาสุระนันทากับนางแก้วอาไพธิดาเจ้าพระรามราชรามางกูรขุนโอกาส (ราม รามางกูร) ขุนโอกาส (เจ้าเมือง) ธาตุพนมองค์แรกจากราชวงศ์เวียงจันทน์ ส่วนพระมหาสุระนันทาเป็นบุตรเจ้าสุทธฮาชหรือสุทธราชน้องชายนางยอดแก้วศรีบุญมาชายาเจ้าพระรามราชฯ เจ้าสุทธฮาชและนางยอดแก้วศรีบุญมาเป็นบุตรเจ้าสีสุมังกับนางคำส่วงตา เจ้าสีสุมังเป็นโอรสเจ้าพระยาหลวงกางสมคราม (คำวิสุทธิ์) โอรสกษัตริย์จำปาสักกับสนมไม่ปรากฏพระนาม [1]

พี่น้องบุตรธิดา[แก้]

พระพิทักษ์เจดีย์ (ศรี) มีพี่น้อง ๖ คนคือพระพิทักษ์เจดีย์ (แก่น), พระพิทักษ์เจดีย์ (ศรี), ท้าวเทพพระนม, นางเทพสวัสดิ์, นางเทพทุมมา, นางคำอ้วน มีภริยาปรากฏนาม ๑ ท่านคือนางพิทักษ์เจดีย์ (นวนหรือนวลจันทร์) มีบุตรธิดา ๙ ท่านคือเพี้ยซานนท์ (สุวันนะสอน), กวานปากก่ำ (ท้าวสุวันลี), ท้าวสุวันดี, นางสุวันนี, นางมัทที, นางเกดสนา, นางกาละเกด, นางหอมจันเทศ, นางสีมุนทา[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระมหาดวง รามางกูร, พื้นเมืองพนม (ประวัติวงส์เจ้าเมืองธาตุพนม), (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศวิหาร คณะแดงรังสี, ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏหน้า (อัดสำเนา).
  2. พระมหาดวง รามางกูร, พื้นเมืองพนม (ประวัติวงส์เจ้าเมืองธาตุพนม), ไม่ปรากฏหน้า (อัดสำเนา).


ก่อนหน้า พระพิทักษ์เจดีย์ (ศรี รามางกูร) ถัดไป
ท้าวโพธิสารพินิต (อินทะวงส์ บุคคละ) 2leftarrow.png นายกองข้าพระธาตุพนม,

2rightarrow.png พระพิทักษ์เจดีย์ (เทพปะจิด บุคคละ)