ข้ามไปเนื้อหา

พระนามของพระเป็นเจ้าในศาสนาอิสลาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กุรอานบทแรก ถูกเขียนขึ้นโดย  นักเขียนที่ชื่อว่า อะซีซ อะฟันดี

พระนามอันไพจิตร หรือ พระนามต่างๆอันงดงามของพระเจ้า คือ พระนามต่างๆที่อิสลามใช้เรียก อัลลอฮ์  โดยทั่วไปแล้วเป็นที่รู้กันว่ามีทั้งหมด 99 พระนาม ที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอาน แต่บ้างก็เชื่อว่าพระนามของพระองค์นั้นมีมากกว่า

พระนามของพระเจ้าในกุรอาน ประมวลแล้วมีมากกว่า 200 พระนามที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอาน และในเชิงวิชาการแล้วจะถูกเรียกกันว่า 99 พระนาม (อัสมาอุลฮุสนา) หรือพระนามต่างๆอันงดงามของพระเจ้า แม้ว่าพระนามต่างๆของพระเจ้าจะครอบคลุมถึงคุณลักษณะต่างๆ และคำต่างๆอันจำเริญจะถูกกล่าวไว้ในกุรอานและฮะดีษนั้นมีมากกว่า 99 พระนามก็ตาม แต่มวลมุสลิมมีความเขื่อว่า พระนามที่ถูกเลือกคือพระนามอันไพจิตรที่มีทั้งหมด 99 พระนาม[1]แม่แบบ:به عربی

จาก85 พระนามจาก 99 พระนามที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานโดยตรง และพระนามอื่นๆนั้นไม่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานโดยตรง บ้างก็เป็นรากศัพท์ บ้างก็เป็นคำคุณลักษณะที่ไม่ใช่พระนามโดยตรง นักค้นคว้าบางท่านค้นพบพระนามในฮะดีษกว่า 200 พระนาม ทว่าพระนามทั้งหมดเป็นคุณลักษณะของพระองค์ และพระนามของพระองค์มีเพียง อัลลอฮ์ เท่านั้น

พระนามอันไพจิตร[แก้]

พระนามอันไพจิตรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม:

 1. พระนามอันงดงาม (มี 55 พระนาม) เป็นพระนามที่ใช้บ่งบอกถึงความเมตตาปราณีของพระองค์
 2. พระนามอันสูงส่ง (มี 22 พระนาม) เป็นพระนามที่บ่งบอกถึงความชังและทำลายแผนการ
 3. พระนามที่ใช้ร่วมกัน (มี 22 พระนาม) เป็นพระนามที่มีคุณสมบัติทั้งสองพระนามพระนามร่วมอยู่ด้วย[2]

เชื่อกันว่ามีหนึ่งพระนามที่ใช่ว่าทุกคนจะล่วงรู้ได้ ก็คือ พระนามอันยิ่งใหญ (อิสมุลอะอ์ซอม) การกล่าวพระนามนั้นจะทำให้เขาได้รับตามสิ่งที่เขาได้วิงวอนขอ

รายพระนามอันไพจิตรของอัลลอฮ์[แก้]

มีปรากฏในฮะดีษจากท่านอิมามซอดิก (อ.) ว่า:

"อัลลอฮ์ มี 99 พระนาม หากใครได้เอ๋ยมัน เขาก็จะได้เข้าสู่สรวงสวรรค์ และพระนามนั้นมีดังนี้ อัลลอฮ์ อัลอิลาฮ์ อ้ลวาฮิด อัลอะฮัด อัศศอมัด อัลเอาวัล อัลอาคิร อัสสะมีอ์ อัลบะศีร อัลกอดีร อัลกอฮิร อัลอะลี อัลอะอ์ลา อัลบากี อัลบะดีอ์ อัลบารี อัลอักรอม อัซซอฮิร อัลบาฏิน อัลฮัยย์ อัลฮะกีม อัลอะลีม อัลฮะลีม อัลฮะฟีซ อัลฮัก อัลฮะซีบ อัลฮะมีด อัลฮะฟี อัรร็อบ อัรเราะห์มาน อัรรอฮีม อัซซารี อัรรอซิก อัรรอกีบ อัรรออูฟ อัรรออี อัสสะลาม อัลมุมิน อัลมุฮัยมิน อัลอะซีซ อัลญับบาร อัลมุตะกับบิร อัสซัยยิด อัสซุบบูห์ อัชชะฮีด อัศซอดิก อัศซอนิอ์ อัฏฏอฮิร อัลอัดล์ อัลอะฟูวว์ อัลฆอฟูร อัลฆอนี อัลฆิยาษ อัลฟาฏิร อัลฟัรด์ อัลฟัตตาห์ อัลฟาลิก อัลกอดีม อัลมะลิก อัลกุดดูส อัลกอวี อัลกอรีบ อัลกอยยูม อัลกอบิฎ อัลบาสิฏ กอฎี อ้ลฮาญาต อัลมะญีด อัลเมาลา อัลมันนาน อัลมุฮีฏ อัลมุบีน อัลมุกีต อัลมุเซาวิร อัลกะรีม อัลกะบีร อัลกาฟี กาชิฟ อัฎฎุร อัลวิตร์ อันนูร อัลวะฮาบ อันนาซิร อัลวาสิอ์ อัลวะดูด อัลฮาดี อัลวะฟี อัลวะกีล อัลวาริษ อัลบิร อัลบาอิษ อัตเตาวาบ อัลญะลีล อัลญะวาด อัลคอบีร อัลคอลิก คอยรุนนาซิรีน อัดดัยยาน อัชชะกูร อัลอะซีม อัลละฏีฟ อัชชาฟี[3][4]

จำนวนพระนาม[แก้]

พระนามต่างๆของพระผู้อภิบาลนั้นไม่จำกัดเพียง 99 พระนามเท่านั้น ทว่าสำหรับอัลลอฮ์ แล้วมีพระนามอีกมากมายที่ถูกกล่าวไว้ในฮะดีษที่ถูกกล่าวไว้โดยบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิของชีอะฮ์ ซุนนี และชาวซูฟี บ้างก็กล่าวไว้ถึงหนึ่งพันพระนาม และบ้างก็กล่าวไว้ถึงสี่พันพระนามเลยทีเดียว[5]

กุรอานกล่าวถึงพระนามอันไพจิตร[แก้]

โองการต่างๆด้านล่างนี้ได้กล่าวถึงพระนามอันไพจิตรของอัลลอฮ์เอาไว้:[6]

 • กุรอานซูเราะฮ์ฏอฮา โองการที่ 8 
 • กุรอานซูเราะฮ์อะอ์รอฟ โองการที่ 108 

พระนามและคุณลักษณะต่างๆที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานอย่างชัดเจน[แก้]

อัลลอฮ์ ได้ตรัสถึงพระนามและคุณลักษณะต่างๆด้านล่างนี้ไว้ในกุรอานอย่างชัดเจน:

อาคิษ  อาคิร อับกอ อะฮัด อะห์ซะนุลคอลิกีน อะห์กะมุลฮากิมีน  อัรหะมุรรอฮิมีน  อัสรออุลฮาสิบีน อะชัดดุ  อะอ์ลา อะอ์ลัม อักร็อบ อักรอม อิลาฮ์ อัลลอฮ์ เอาวัล อูลา อะฮ์ลุตตักวา อะฮ์ลุลมัฆฟิเราะฮ์ บารี บาฏิน บาลิฆ บะเดี้ยะอ์ บัรร์ บะซีร เตาวาบ ญาอิล ญามิอ์ ญับบาร ฮาซิบ ฮาฟิซ ฮะซีบ ฮะฟีซ ฮะฟีย์ ฮัก ฮะกัม ฮะกีม ฮะลีม ฮะมีด ฮัยย์ คอเดี้ยะอ์ คอลิก คอบีร คอลล๊าก คอยร์ คอยรุลฮากิมีน คอยรุรรอฮิมีน คอยรุรรอซิกีน คอยรุลวาริษีน ซุลญะลาลิวัลอิกรอม ซุรเราะห์มะฮ์ ซุฏเฏาล์ ซุลอัรช์ ซุลฟัฎล์ ซุลกูววะฮ์ ซุลมะอาริจ ซุนติกอม ซูอิกอบ ซูมัฆฟิเราะฮ์ รอด รอเฟี้ยะอ์ รออูฟ ร็อบ เราะห์มาน รอฮีม รอซซ๊าก รอฟีอุดดะรอญาต รอกีบ ซาเรี้ยะอ์ สะรีอุลฮิซาบ สะรีอุลอิกอบ สะลาม สะมีอ์ สะมีอุดดุอา ชากิร ชาฮิด ชะดีดุลอะซาบ ชะดีดุลอิกอบ ชะดีดุลมะฮาล ชะเฟี้ยะอ์ ชะกูร ชะฮีด ซอดิก ซอมัด ซอฮิร อาลิม อาลิมุลฆอยบ์ อาลิมุลฆอบิวัชชะฮาดะฮ์ อะซีซ อะซีม อะฟูวว์ อัลลามุลฆุยูบ อะลีม อะลี ฆอฟิรุษซัมบ์ ฆอลิบ ฆอฟฟาร ฆอฟูร ฆอนี ฟาอิล ฟาฏิร ฟาลิกุลอิศบาห์ ฟาลิกุลฮุบบิวันนะวา ฟัตตาห์ ฟะอ์อาล กออิมุนอะลากุลลินัฟส์ กอบิลุตเตาบ์ กอดิร กอฮิร กุดดูส กอดีร กอรีบ กอวี เกาะฮ์ฮาร กอยยูม กาชิฟ กาฟี กะบีร กะรีม กะฟีล ละฏีฟ มาลิก มุบตะลา มุบีน มุญีบ มะญีด มุฮีฏ มุห์ยี มุคซิลกาฟิรีน มุสตะอาน มุสตะเมี้ยะอ์ มุเซาวิร มุเฏาะฮ์ฮิร  มุกตะดิร มุกีต มุลตะฮิด มะลิก มะลีก มุมิดด์ มุนตะกิม มุซิล เมาลา มุมิน มูฮิน มุฮ์ลิก มุฮัยมิน นะซีร นูร วาฮิด วาริษ วาเสี้ยะอ์ วาลี วะดูด วะกีล วะลี วะฮ์ฮาบ ฮาดี

พระนามและคุณลักษณะต่างๆที่ถูกกล่าวไว้อย่างไม่ชัดเจน[แก้]

ในสาระนุกรมกุรอานกล่าวถึงพระนามและคุณลักษณะต่างๆที่ถูกกล่าวไว้อย่างไม่ชัดเจนในกุรอาน ซึ่งเป็นพระนามที่ได้มาจากการกระทำของพระองค์ โดยมีเงื่อนไขว่าบรรดามะอ์ซูมได้อธิบายเอาไว้ หรือมีกล่าวไว้ในตำราด้านเทววิทยา ซึ่งได้แก่::[7] อามิร  บาดิอ์ บาสิฏ บาฏิช บาอิษ บากี บานี ญาซี ญะลีล ฮาชิรุลคอลาอิก ฮากิม ฮามิล ฮันนาน คอซิล อาฮี ดาอี ดะลีล ซาริอ์ ซากิร รออี รอฮิม รอซิก รอฎี รอมียุอัศฮาบิลฟีล ซาคิฏ ซากี ซาลิค ซาเมี้ยะอ์ ชาเรี้ยะอ์ ชาฟี ชาก ซอริฟ ฏอริบุลอัมษาล ฏอฮียุลอัรฏ์ ฏอมิสุอุยูนิลอะอ์ดาอ์ ฏอวียุสสะมาอ์ อาอิด อาดิล อาซิม อาฟี ฆุฏบาน ฟาติห์ ฟาติก ฟาดี ฟาริฎ ฟาริก ฟาซิล กออิลุลฮะซะนาน มุตตะกิน มุตะกัลลิม มุตะวัลลี มุนีต มุษับบิต มุษีบ มุญาซี มุญัลลี มุญีร มุฮาซิบ มุฮิบ มุฮับบิบ มุฮัษษิร มุฮัรริม มุห์ซิน มุห์ซี มุฮิกกุลฮัก มุห์กิม มุคตาร มุคอฟฟิฟ มุคลิศ มุเคาวิฟ มุดาเฟี้ยะอ์ มุดับบิร มุดรอก มุดัมมิร มุซิล มุซัลลิล มุซฮิบ มุรตะฏอ มุรซี มุร็อกกิบ มุรีด มุซักกี มุเซาวิญุลเฮาร์ มุซัยยิน  มุซีฆ มุสตะญีบ มุสตัฆนา มุสตะวีอะลัลอัรช์ มุซัคคิร มุซัลลิฏ มุซัลลิม มุสเมี้ยะอ์ มุเซาวี มุซัยยิร มุชตะรี มุซอรริฟ มุศฏอฟา มุศลิห์ มุซีบ มุฏิล มุฏอิม มุซฟิร มุซ็อลลิล มุซฮิร มุอิด มุอัซซิบ มุอัรริฟ มุอิซ มุอ์ฏี มุอ์ซิม มุอัลลิม มุอีด มุฆริกุฟิรเอาน์ มุฆชี  มุฆฏิชุลลัยล์ มุฆนี มุฟตี มุฟัจจิร มุฟัศศิล มุฟัฏฏิล มุฟะฮ์ฮิม มุกดิร มุก็อดดิร มุก็อดดิม มุกิร มุก็อรริบ มุกสิฏ มุก็อฏเฏี้ยะอ์ มุก็อลลิบ มุกนี มุกัตติร มุกริม มุกัรริม มุกัฟฟิรุสซัยยิอาต มุกมิลุดดิน มุเกาวิร มุลซิม มุลกี มุลฮิม มุลัยยินุลฮะดีด มุมัตเตียะอ์  มุมะห์ฮิศ มุมสิก มุมักกิน มุมะฮ์ฮิด มุมีต มุนาดา มันนาน มุนีต มุนญี มุนชิร มุตฏิก มุนอิม มุนกิษ มุนกิส มุฮี มูเสี้ยะอ์ มุวัฟฟัก มูฟี มูลิจ มุฮีน มุยัสสิร มุอ์ตี มุอัคคิร มุอัลลิฟ นาเซี้ยะอ์ นาสิฟุลญิบาล นาชิร นาซิร นาฟิค นาฮี วาญิด วาเฏี้ยะอ์ วาฮิบ

รายพระนามอันไพจิตรของอัลลอฮ์[แก้]

มี 100 พระนาม ตามตารางด้านล่าง

พระนามของพระเจ้าตามวิถีอิสลามแล้วนั้น ถูกรู้จักกันในนาม พระนามอันไพจิตร พร้อมทั้งความหมายและรหัสสัญลักษณะแทนตัวอักษร

ส่วนใหญ่แล้วรายชื่อต่างๆนี้จะเป็นรายชื่อที่เป็นมติเอกฉันท์ ถึงแม้ว่าจะมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับจำนวนพระนามก็ตาม[8][9][10][11]


รหัส      

ความหมาย  อาหรับ ลำดับ
298   ผู้ทรงเมตตา     الرحمن
1
258 ผู้ทรงกรุณา الرحیم
2
90 ผู้ทรงอภิสิทธิ์ الملک 3
170 ผู้ทรงบริสุทธิ์ القدوس 4
131 ผู้ทรงศานติ السلام
5
136 ผู้ทรงประสาทความปลอดภัย المؤمن
6
145 ผู้ทรงคุ้มครอง المهیمن 7
94 ผู้ทรงเดชานุภาพ العزیز 8
206 ผู้ทรงอานุภาพ الجبار
9
662 ผู้ทรงเกรียงไกร المتکبر 10
731 ผู้ทรงสร้าง الخالق
11
213 ผู้ทรงให้บังเกิด البارئ
12
336 ผู้ทรงรังสรรค์รูปพรรณสันฐาน المصور
13
1281 ผู้ทรงอภัย الغفار 14
306 ผู้ทรงพิชิต القهار
15
14 ผู้ทรงให้ الوهاب
16
307 ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ الرزاق 17
489 ผู้ทรงพิพากษา الفتاح
18
150 ผู้ทรงรอบรู้ العلیم
19
903 ผู้ทรงยับยั้ง القابض
20
72 ผู้ทรงประทานความมั่งคั่ง الباسط
21
1481 ผู้ทรงทำให้ตกต่ำ الخافض
22
351 ผู้ทรงยกย่อง الرافع
23
117 ผู้ทรงให้เกียรติ المعز
24
770 ผู้ทรงลดเกียรติ المذل 25
180 ผู้ทรงได้ยิน السمیع 26
302 ผู้ทรงเห็น البصیر
27
68 ผู้ทรงตัดสิน الحکم
28
114 ผู้ทรงยุติธรรม العدل
29
129 ผู้ทรงอ่อนโยน اللطیف
30
812 ผู้ทรงตระหนัก  الخبیر
31
88 ผู้ทรงขันติ  الحلیم
32
1020 ผู้ทรงยิ่งใหญ่  العظیم
33
1286 ผู้อภัยโทษยิ่ง  الغفور
34
526 ผู้ทรงให้รางวัลตอบแทนยิ่ง الشکور
35
110 ผู้ทรงสูงส่ง  العلی
36
232 ผู้ทรงยิ่งใหญ่ الکبیر 37
998 ผู้ทรงปกป้อง  الحفیظ
38
550 ผู้ทรงทำนุบำรุง  المقیت
39
80 ผู้ทรงคำนวณ  الحسیب
40
73 ผู้ทรงมหิธานุภาพ  الجلیل
41
270 ผู้ทรงเกียรติ  الکریم 42
312 ผู้ทรงเฝ้าดูแล الرقیب 43
55 ผุ้ทรงตอบการขอพร المجیب
44
137 ผู้ทรงไพศาล  الواسع
45
78 ผู้ทรงวิทยปัญญา  الحکیم
46
20 ผู้ทรงรักใคร่  الودود
47
57 ผู้ทรงไพโรจน์  المجید 48
573 ผู้ทรงให้คนตายฟื้นคืนชีพ  الباعث
49
319 ผู้ทรงเป็นพยาน
الشهید
50
108 ผู้ทรงสัจจะ  الحق
51
66 ผู้ทรงอภิรักษ์  الوکیل
52
116 ผู้ทรงพลานุภาพ
القوی
53
500 ผู้ทรงมั่นคง
المتین
54
46 ผู้ทรงคุ้มครอง, ทรงเป็นมิตร
الولی
55
62 ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ
الحمید 56
148 ผู้ทรงนับ
المحصی
57
56 ผู้ทรงเริ่มแรก (ปฐม)
المبدئ
58
124 ผู้ทรงให้ชีวิตคืน
 المعید 59
68 ผู้ทรงให้เป็น  المحیی 60
490 ผู้ทรงให้ตาย  الممیت  61
18 ผู้ทรงมีชีวิต  الحی
62
156 ผู้ทรงอนันตกาล  القیوم 63
14 ผู้ทรงค้นพบ  الواجد 64
48 ผู้ทรงประเสริฐยิ่ง  الماجد
65
19 ทรงเป็นองค์เดียว  الواحد
66
13 ผู้ทรงเอกะ
الاحد
67
143 ผู้ทรงเป็นสรณ
الصمد
68
305 ผู้ทรงอำนาจ, ฤทธานุภาพ  القادر
69
744 ผู้ทรงอานุภาพและอำนาจ(ศักดานุภาพ)  المقتدر 70
184 ผู้ทรงนำมาต่อหน้าหรือข้างหน้า  المقدم 71
846 ผู้ประทานให้มีวาระสิ้นสุด (กำหนด)  المؤخر 72
37 ผู้ทรงเป็นองค์แรก
الأول
73
801 ผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย  الأخر
74
1106 ผู้ทรงเปิดเผย الظاهر 75
62 ผู้ทรงเร้นลับ   الباطن 76
47 ผู้ทรงดูแลคุ้มครอง (บริบาล)  الوالی
77
551 ผู้ทรงสูงสุดยิ่งในทุกกรณี 
المتعالی 78
202 ผู้ทรงอ่อนโยน, อ่อนน้อม
البر
79
409 ผู้ทรงนิรโทษโดยปรานี  التواب 80
630 ผู้ทรงลงโทษตามความเหมาะสม المنتقم
81
156 ผู้ทรงอภัย  العفو
82
286 ผู้ทรงปราณีเอ็นดู الرؤوف
83
212 ผู้ทรงราชันย์  مالک الملک
84
1100 ผู้ทรงเกียรติยศ      ذوالجلال والکرام
85
209 ผู้ทรงดำรงความยุติธรรม  المقسط
86
114 ผู้ทรงรวบรวม الجامع
87
1060 ผู้ทรงมั่งคั้ง الغنی 88
1100 ผุ้ทรงประทานความพอเพียง  المغنی
89
161 ผู้ทรงยับยั้ง المانع 90
1001 ผู้ทรงให้ลำบากเพื่อทดสอบ  الضار
91
201 ผู้อำนวยคุณประโยชน์  النافع
92
256 ผู้ทรงจำรัส النور
93
20 ผู้ทรงนำทาง الهادی 94
86 ผู้ทรงประดิษฐ์ บันดาล, เสกสรร
البدیع
95
113 ผู้ทรงคงอยู่  الباقی
96
707 ผู้ทรงเป็นเจ้าของเหนือทุกสรรพสิ่ง   الوارث 97
514 ผู้ทรงนำทาง  الرشید
98
298 ผุ้ทรงขันติ الصبور  99
300 ผู้ทรงเป็นที่รัก  الحبیب
100
ส่วนใหญ่จะมีมติเป็นเอกฉันท์กันในพระนามต่างๆนี้ แม้ว่าจะมีทัศนะที่แตกต่างกันในจำนวนของพระนามก็ตาม พระนามอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ ยังมีพระนามอื่นๆของพระเจ้าอีกที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอาน แต่ไม่ถูกกล่าวไว้ในจำนวน 99 พระนาม อันเป็นที่รู้จักกัน รายนามต่อไปนี้เป็นรายพระนามที่ไม่ถูกกล่าวไว้ในจำนวน 99 พระนาม
บางโองการที่กล่าวไว้ ความหมาย อาหรับ ลำดับ

ผู้ทรงเป็นเจ้าของ المالک 1

ผู้ทรงเป็นเจ้าของตลอดกาล الملیک 2
2/105 , 8/29 , 3/74 ,57/21 , 62/4 57/29 ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งความโปรดปรานและความยิ่งใหญ่ ذو الفضل العظیم 3
3/4 , 5/95 , 14/47 ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งการทวงคืน ذوانتقام 4
44/22 ผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรง شدیدالعقاب 5

ซูฟี[แก้]

ชาวซูฟีมีความเชื่ออย่างมากต่อพระนามที่หนึ่งร้อย พวกเขาเชื่อว่าด้วยพระนามนามนี้เท่านั้นที่สามารถทำให้รู้จักพระผู้อภิบาลได้อย่างสมบูรณ์ พวกเขาเรียกพระนามที่สิบของอัลลอฮ์ว่า พระนามอันยิ่งใหญ่ (อิสมุลอะอ์ซอม)[12]

พระนามที่หนึ่งร้อย[แก้]

บางฮะดีษทั้งมัซฮับชีอะฮ์และซุนนีบันทึกไว้ว่ามะฮ์ดี คือพระนามที่หนึ่งร้อย

การเขียนพระนาม[แก้]

เขียนรายชื่อของ Hosni employing อุตสาหกรรมของ description และเลขปรับตัวเก่งบนผิวหนังกระดาษหรือผ้า, ความหมายของ blogging, พวกเขาพูด เรื่องนี้อยู่ในยุคของ qajar ในอิหร่านใน"โวค"

เชิงอรรถ[แก้]

แม่แบบ:پانویس

ดูเพิ่ม[แก้]

 • พระนามต่างๆของพระเจ้าในกุรอาน
 • พระนามต่างๆของพระเจ้าในศาสนายูดาย
 • กุรอาน
 • อัสมาอุลฮุสนา
 • อิสมุลอะอ์ซอม

อ้างอิง[แก้]

 • มุฮัมหมัดมุอีน ฟัรแฮงมุอีน
 • พัรวีซ ตะนาวุลี เทะเลสม์ กราฟิก ซุนนะตีเยอีรอน สำนักพิมพ์ บุนเฆาะฮ์ เตะฮ์ราน 138
 • ฟัรแฮง เมาฎูอีเยกุรอาน หน้า 37และ 6
 1. แม่แบบ:یادکرد
 2. تناولی، ص. ۳۳
 3. محمّد باقر، مجلسی، بحار الانوار، ج۴، ص۱۸۶، ح۱
 4. صدوق، التوحید، ص۱۹۴، ح۸.
 5. . الکفعمی، ابراهیم بن علی، المقام الأسنی، ص۸۶.
 6. قرآن مجید، انتشارات اسوه، به خط عثمان طه
 7. فرهنگ قرآن، ج۳، ص ۳۴۰ تا ۳۶۰
 8. مهذب الاسماء
 9. فرهنگ دهخدا، علی اکبر دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران
 10. فرهنگ معین، محمد معین، انتشارات امیرکبیر
 11. تناولی، ص. ۳۵
 12. "Encyclopedia of The Orient (نوامبر ۲۰۰۷)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-19. สืบค้นเมื่อ 2017-11-14.