พระตรีศักติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระตรีศักติ
शक्ति

[[

ด้านซ้ายคือพระแม่ลักษมี ตรงกลางคือพระแม่อุมาเทวีหรือพระแม่ปารวตี ด้านขวาคือพระแม่สุรัสวดี

]]

พระตรีศักติ ในอีกรูปแบบหนึ่ง
ตำแหน่ง จักรวาลชนนี,
มารดาแห่งจักรวาล,
ผู้ทำลายความชั่วร้าย,
เทวีแห่งพลังอำนาจ
จำพวก มหาเทวี
สัตว์พาหนะ พระอุมาเทวี (เสือหรือสิงโต)
พระลักษมี (ดอกบัวแดงหรือครุฑเช่นเดียวกับพระวิษณุ)
พระสรัสวดี (หงส์หรือนกยูง)
คู่ครอง พระศิวะ(สวามีพระอุมาเทวี),
พระวิษณุ(สวามีพระลักษมี),
พระพรหม(สวามีพระสรัสวดี)
ศาสนา/ลัทธิ ศาสนาพราหมณ์และศาสนาฮินดู

พระตรีศักติ หรือ พระแม่ 3 ภพ คือการรวมตัวของมหาเทวีสตรีทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ พระปารวตี (มเหสีแห่งพระศิวะ) พระลักษมี (มเหสีแห่งพระวิษณุ) และพระสุรัสวดี (มเหสีแห่งพระพรหม) เมื่อพระเทวีทั้งสามรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน จะปรากฏรูปเป็น พระศักติเทวี พระมารดาแห่งจักรวาล เป็นเทวีแห่งการทำลายความชั่วร้ายทั้งหลาย ใครที่บูชาพระศักติเทวี (พระแม่ทั้ง 3) แล้ว ย่อมได้รับพลังอำนาจจากพระปารวตี โชคลาภและความร่ำรวยจากพระลักษมี สติปัญญาและความรอบรู้ในศิลปวิทยาการจากพระสุรัสวตี พระศักติเทวีนั้นประทับอยู่บนสิงโตหรือเสือ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและชัยชนะ โดยรูปพระศักติจะมีอวตารในหลายรูปลักษณ์ เช่น พระแม่ทุรคา เพื่อปราบอสูรมหิษาสูร และในรูปนวทุรคา หรือ นวศักติทั้งเก้า ที่เป็นที่มาของเทศกาลนวราตรีอีกด้วย

อ้างอิง[แก้]