พระครูวิสิฐพัฒนวิมล (ณรงค์ อิทฺธิญาโณ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูวิสิฐพัฒนวิมล
(ณรงค์ อิทฺธิญาโณ)
เจ้าคณะตำบลศาลา.png
เกิด 9 มีนาคม 2509
อายุ 52
อุปสมบท 21 เมษายน 2529
พรรษา 32
วัด วัดศาลาหม้อ
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก,ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ตำแหน่ง
ทางคณะสงฆ์
เจ้าคณะตำบลศาลา,เจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ,พระธรรมทูตประจำอำเภอเกาะคา,พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระครูวิสิฐพัฒนวิมล (ณรงค์ อิทฺธิญาโณ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์เป็น เจ้าคณะตำบลศาลาและเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ ท่านเป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 3 ท่าน พี่ชายคนโตชื่อว่านายแดง ตาต๊ะ ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช 2542 เหลือแต่ท่านพระครูวิสิฐพัฒนวิมลและนายสมบัติ ตาต๊ะ ผู้เป็นน้องชาย ตลอดระยะเวลาในการใช้ชีวิตสมณเพศตั้งแต่บวชเป็นสามเณรจนถึงพระภิกษุ ท่านมีความสมถะไม่ถือตัว และยังเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสของชาวบ้านและคณะศรัทธาทั่วไป ท่านเป็นกันเองกับญาติโยม เนื่องด้วยครั้นเมื่อยังเป็นสามเณร ท่านได้เจริญรอยตามคำสอนของหลวงพ่อพระอธิการศรีชัย ญาณวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ ท่านสอนให้สามเณรณรงค์ปฏิบัติในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดให้เป็นตัวอย่างแก่พระภิกษุสามเณรรุ่นต่อๆไป ซึ่งคำสอนของหลวงพ่อศรีชัย หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า"ตุ๊เจ้าใจ"เป็นที่ประจักษ์แก่พระสงฆ์ในอารามและศรัทธาชาวบ้านผู้เคยเคารพเลื่อมใสกราบไหว้ ด้วยหลวงพ่อสอนตลอดว่า"เราควรทำตัวของเราให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะติฉินนินทาผู้อื่น"สามเณรณรงค์ ตาต๊ะ จึงได้รักษาคำสอนของหลวงพ่อตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบัน เมื่อสามเณรณรงค์มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จึงได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุและได้ติดตามอุปัฏฐากหลวงพ่อศรีชัยมาตลอดจนถึงปีพุทธศักราช 2532 หลวงพ่อศรีชัยได้ถึงแก่มรณภาพตราบเท่าวาระสุดท้าย ท่านพระครูวิสิฐพัฒนวิมล นับเป็นพระครูสัญญาบัตรรูปแรกของวัดศาลาหม้อ ถึงจะมียศมีศักดิ์แต่ท่านก็มิได้ถือในยศนั้นเลย ท่านได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาโดยลำดับ ได้สนองงานคณะสงฆ์และยังเป็นพระนักเผยแพร่ เป็นพระนักเทศน์ที่ดี มีศรัทธาชาวบ้านเลื่อมใสเป็นจำนวนมาก ท่านได้กระทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนามามากมายนับไม่ถ้วน เพราะด้วยคำสอนของหลวงพ่อเจ้าอาวาสองค์ก่อนที่ทำให้ท่านต้องดำรงชีพเพื่อพระพุทธศาสนาและอยู่เป็นร่มโพธิ์ไทรของศิษยานุศิษย์ต่อไป

ชาตภูมิ[แก้]

 • พระครูวิสิฐพัฒนวิมล มีนามเดิมว่า ณรงค์ นามสกุล ตาต๊ะ
 • เกิดเมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2509 (แรม 3 ค่ำเดือน 4 ปีมะเมีย)
 • บิดาชื่อ นายกาบ นามสกุล ตาต๊ะ มารดาชื่อ นางจันขาว นามสกุล ตาต๊ะ
 • มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 • มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด 3 คน (รวมทั้งตัวท่านเอง)

บรรพชา-อุปสมบท[แก้]

 • บรรพชาเป็นสามเณรวันที่ 18 มีนาคม 2523 ณ พัทธสีมาวัดศาลาหม้อ โดยมีพระครูปัญญาศีลวิมล วัดท่าผา เป็นพระอุปัชฌาย์
 • อุปสมบทเป็นพระภิกษุวันที่ 21 เมษายน 2529 ณ พัทธสีมาวัดศาลาบัวบก โดยมี พระครูปัญญาศีลวิมล วัดท่าผา เป็นพระอุปัชฌาย์
 • ได้รับฉายาทางธรรมว่า"อิทฺธิญาโณ แปลว่า ผู้มีญาณเป็นฤทธิ์"

งานก่อสร้างศาสนวัตถุภายในวัด[แก้]

 • 2545 ก่อสร้างศาลาบาตร
 • 2546 บูรณปฏิสังขรณ์กุฏิญาณวรสามัคคี
 • 2549 ก่อสร้างหอฉันและศาลาเอนกประสงค์
 • 2552 ก่อสร้างองค์พระธาตุเจดีย์วัดศาลาหม้อ
 • 2556 ก่อสร้างอุโบสถ
 • 2561 บูรณปฏิสังขรณ์วิหารญาณวโร

งานปกครอง,งานเผยแพร่[แก้]

 • 2535 เป็น เจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ
 • 2537 เป็น อาจารย์สอนปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดท่าผา อ.เกาะคา
 • 2538 เป็น พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำอำเภอเกาะคา
 • 2542 เป็น พระคู่สวดกรรมวาจาสังฆกรรม
 • 2544 เป็น เจ้าคณะตำบลศาลา
 • 2545 เป็น พระธรรมทูตประจำอำเภอเกาะคา

สมณศักดิ์[แก้]

 • 2549 เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูวิสิฐพัฒนวิมล
 • 2555 เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

อ้างอิง[แก้]