ข้ามไปเนื้อหา

พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูวิมลขันติธรรม

(อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร)
พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร) อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ,อดีตเจ้าอาวาสวัดจุมพลสุทธาวาส
ส่วนบุคคล
เกิด13 มกราคม 2487 (72 ปี)
มรณภาพ4 สิงหาคม 2559
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก,ปริญญาบัตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดจุมพลสุทธาวาส สุรินทร์
อุปสมบท๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗
พรรษา52
ตำแหน่งอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,อดีตเจ้าอาวาสวัดจุมพลสุทธาวาส

พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร)[1]อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[2][3],อดีตเจ้าอาวาสวัดจุมพลสุทธาวาส

ชาตภูมิ[แก้]

 • พระครูวิมลขันติธรรม ขันฺติสาโร นามเดิมชื่ออภิสิทธิ์ นามสกุล สมเจตนา
 • เกิดปีวอก วันที่ 13 มกราคม 2487
 • บิดาชื่อ นายแผน นามสกุล สมเจตนา มารดาชื่อ นางยิบ นามสกุล สมเจตนา
 • บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 3 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

การศึกษา[แก้]

 • การศึกษาฝ่ายพระปริยัติธรรม :
 • พ.ศ. ๒๕๐๘ นักธรรมชั้นเอก
 • การศึกษาฝ่ายสามัญ :
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ร.ร.บ้านจักจรูก
 • พ.ศ. ๒๕๒๑ ม.ศ. ๓ สมัครสอบเทียบอ.เมืองสุรินทร์

การอุปสมบท[แก้]

 • อุปสมบทเป็นพระภิกษุ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ โดยมีพระครูวิมลปัญญาธร (ดา) วัดอุดรประชาราษฏร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการจวน กลฺยาโณ วัดกัลยาณโกมุท เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการนิ จนฺทโน วัดราษฏร์เจริญผล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ไดัรับฉายานามว่า ขนฺติสาโร

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์[แก้]

งานการศึกษา[แก้]

รางวัลเกียรติคุณ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

 • ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์,เล่ม ๑๐๔,ตอนที่ ๒๕๓ , ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐,ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖ . พระอธิการอภิสิทธิ์ วัดจุมพลสุทธาวาส จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวิมลขันติธรรม

ถึงแก่มรณภาพ[แก้]

พระครูวิมลขันติธรรมมรณภาพลงอย่างสงบในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์[6][7]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.group-11.com/personnel-detail/2871.html
 2. https://www.facebook.com/451856631502668/photos/pcb.1146649488690042/1146649148690076/?type=3&theater
 3. http://www.mahathera.org/detail.php?module=news&id=173&title=02[ลิงก์เสีย]
 4. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์,เล่ม ๑๐๔,ตอนที่ ๒๕๓ , ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐,ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖ . พระอธิการอภิสิทธิ์ วัดจุมพลสุทธาวาส จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวิมลขันติธรรม
 5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=341565762634871&set=pcb.341566772634770&type=1&theater
 6. https://www.facebook.com/451856631502668/photos/pcb.1146635728691418/1146635472024777/?type=3&theater
 7. https://www.facebook.com/451856631502668/photos/pcb.1146649488690042/1146649212023403/?type=3&theater
ก่อนหน้า พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร) ถัดไป
พระครูปัญญาวุฒิสุนทร (คุน ปญฺญาวุฑฺโฒ) เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)