พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระครูวิมลขันติธรรม
(อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร)
พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร) อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ,อดีตเจ้าอาวาสวัดจุมพลสุทธาวาส
เกิด 13 มกราคม 2487
มรณภาพ 4 สิงหาคม 2559
อายุ 72
อุปสมบท ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗
พรรษา 52
วัด วัดจุมพลสุทธาวาส
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก,ปริญญาบัตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่ง อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,อดีตเจ้าอาวาสวัดจุมพลสุทธาวาส

พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร)[1]อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[2][3],อดีตเจ้าอาวาสวัดจุมพลสุทธาวาส

ชาตภูมิ[แก้]

  • พระครูวิมลขันติธรรม ขันฺติสาโร นามเดิมชื่ออภิสิทธิ์ นามสกุล สมเจตนา
  • เกิดปีวอก วันที่ 13 มกราคม 2487
  • บิดาชื่อ นายแผน นามสกุล สมเจตนา มารดาชื่อ นางยิบ นามสกุล สมเจตนา
  • บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 3 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

การศึกษา[แก้]

  • การศึกษาฝ่ายพระปริยัติธรรม :
  • พ.ศ.๒๕๐๘ นักธรรมชั้นเอก
  • การศึกษาฝ่ายสามัญ :
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ร.ร.บ้านจักจรูก
  • พ.ศ.๒๕๒๑ ม.ศ. ๓ สมัครสอบเทียบอ.เมืองสุรินทร์

การอุปสมบท[แก้]

  • อุปสมบท วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ โดยมีพระครูวิมลปัญญาธร (ดา) วัดอุดรประชาราษฏร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการจวน กลฺยาโณ วัดกัลยาณโกมุท เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการนิ จนฺทโน วัดราษฏร์เจริญผล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ไดัรับฉายานามว่า ขนฺติสาโร

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์[แก้]

งานการศึกษา[แก้]

รางวัลเกียรติประวัติ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

ถึงแก่มรณภาพ[แก้]

พระครูวิมลขันติธรรมมรณภาพลงอย่างสงบในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์[5][6]

อ้างอิง[แก้]


ก่อนหน้า พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร) ถัดไป
พระครูปัญญาวุฒิสุนทร (คุน ปญฺญาวุฑฺโฒ) 2leftarrow.png เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
2rightarrow.png พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)