พรรคเสรีนิยม (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคเสรีนิยม (ประเทศไทย)
หัวหน้าพรรค พันเอก ณรงค์ กิตติขจร
ก่อตั้ง 16 กันยายน พ.ศ. 2525
ยุบ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 (10 ปี 62 วัน)
สำนักงานใหญ่ 231สุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529
1 / 347
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531
3 / 357
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคเสรีนิยม พรรคการเมืองของไทยในอดีตซึ่งได้จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2525 [1] เป็นลำดับที่ 12/2525 พร้อมกับพรรคการเมืองอื่น ๆ อีก 7 พรรคอาทิ พรรคประชากรไทย พรรคประชาราษฎร์ พรรคพลังใหม่ พรรคชาติประชาธิปไตย พรรคกิจสังคม พรรคแรงงานประชาธิปไตย และ พรรคสังคมประชาธิปไตย มีหม่อมราชวงศ์ เศรณีพรหม กมลาสน์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรกและนายมารุต ชาญณรงค์ รองหัวหน้าพรรคเป็นเลขาธิการพรรคคนแรก

โดยใน การเลือกตั้ง 18 มีนาคม พ.ศ. 2526 พรรคเสรีนิยมได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกปรากฏว่าทางพรรคไม่ได้รับเลือกตั้งแม้แต่คนเดียว

ในปี พ.ศ. 2529 หลัง การเลือกตั้ง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ทางพรรคเสรีนิยมได้ทำการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคโดยได้ พันเอกณรงค์ กิตติขจร บุตรชายของ จอมพลถนอม กิตติขจร และบุตรเขยของ จอมพลประภาส จารุเสถียร อดีต ส.ส. อยุธยา จาก พรรคชาติไทย เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ [2]

จากนั้นใน การเลือกตั้ง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 พรรคเสรีนิยมได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 3 คน

พรรคเสรีนิยมถูกยุบเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2536 ตามคำสั่ง ศาลฎีกา ที่ 3671/2535 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [3] เนื่องจากไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งใน การเลือกตั้ง 22 มีนาคม พ.ศ. 2535

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอน 154 ก พิเศษ หน้า 1 20 ตุลาคม พ.ศ. 2525
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีนิยม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอน 163 ก พิเศษ หน้า 4 22 กันยายน พ.ศ. 2529
  3. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอน 39 ง หน้า 31 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537