พรรคเพื่ออนาคตไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคเพื่ออนาคตไทย
หัวหน้าพรรคอนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์
นายทะเบียนพรรคสันติพล ไชยกิจ
เลขาธิการพรรคประกาศิต การสอน
โฆษกพรรคกรีวุฒิ ทามเสถียรชัย
ก่อตั้ง7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (0 ปี)
ที่ทำการพรรค๒๗๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
รองหัวหน้าพรรคประมวล ศิริเวช
เหรัญญิกพรรคกมลอินทร์ ภัชวิกัยพัฒน์
อุดมการณ์พรรค
  • ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • มุ่งมั่นพัฒนาการเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชน
  • ยึดมั่นในการทำการเมืองอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล
  • มุ่งมั่นสร้างความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ
  • มุ่งมั่นสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาประเทศ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคเพื่ออนาคตไทย (ชื่อย่อ: พอท, อังกฤษ: FOR THE THAI FUTURE PARTY) พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีนาย อนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์ และ นาย ประกาศิต การสอน เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก[1]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูล[แก้]