พรรคความเป็นปึกแผ่นแห่งชาติบรูไน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พรรคความเป็นปึกแผ่นแห่งชาติบรูไน (มลายู: Parti Perpaduan Kebangsaan Brunei, PPKB) เป็นพรรคการเมืองในบรูไน แม้ว่าจะจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการเลือกตั้ง เพราะไม่มีการเลือกตั้งในบรูไนตั้งแต่ พ.ศ. 2505 พรรคนี้ได้จดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกตั้งแต่บรูไนได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2529 แต่ถูกแบนใน พ.ศ. 2531 ใน พ.ศ. 2538 อัลดุล ลาทิฟ จูจู เลาธิการทั่วไปของพรรคได้รับเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าพรรค ต่อมา ใน พ.ศ. 2545 ดร. ฮัจญี โมห์ด บิน ฮัจญี ไซนัล อบีดิน ได้รับเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าพรรค

นโยบายของพรรคเน้นที่การสนับสนุนการมีรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชน มีเสรีภาพในการพูด การกระจายรายได้ที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 ประธานพรรคประกาศว่านโยบายของพรรคสอดคล้องหลักปรัชญาของบรูไน เกี่ยวกับการปกครองด้วยราชวงศ์ที่เป็นมลายูมุสลิม