พรรคพลังสร้างสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคพลังสร้างสรรค์
หัวหน้าวิบูลย์ แสงกาญจนวนิช
เลขาธิการอำไพ กาฬพันธ์
ก่อตั้ง24 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ที่ทำการ41 ซอยลาดพร้าว 134 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โฆษกกิตติพัทธ์ พิมพ์บุญโชติ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคพลังสร้างสรรค์ (อังกฤษ: Palang Sangsun Party) พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นลำดับที่ 15/2554 มีนาย วิบูลย์ แสงกาญจนวนิช อดีตหัวหน้า พรรคไทยสร้างสรรค์ และ นางอำไพ กาฬพันธ์ อดีตนายทะเบียนสมาชิก พรรคไทยสร้างสรรค์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค [1]

ต่อมาในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554 นายภูวิชช์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคและรองหัวหน้าพรรค โดยพรรคได้รับหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทำให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 10 คน[2]

จากนั้นในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นายกิตติพัทธ์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคและโฆษกพรรค โดยพรรคได้รับหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทำให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 9 คน[3]

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีกรรมการบริหารพรรคได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคจำนวน 5 คนคือ นางอำไพ กาฬพันธ์ เลขาธิการพรรค นางสาวปิยวรรณ ลวณางกูร เหรัญญิกพรรค นางสมนึก จิตรีเนตร รองเลขาธิการพรรค นางธณัฉรัศมี สีโพธิ์ดก รองหัวหน้าพรรค และนายกิจการ ศรีพระพร กรรมการบริหารพรรคทำให้เหลือกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 4 คน[4]

ต่อมาในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 นายวิบูลย์หัวหน้าพรรคและนางสาวประดับรัตน์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรครวมถึงหัวหน้าพรรคและนายทะเบียนสมาชิกพรรคทำให้เหลือกรรมการบริหารทั้งสิ้น 2 คน[5]

พรรคพลังสร้างสรรค์ถูกยุบพรรคเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตามคำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ 62/2555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ภายหลังจากที่ประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เลิกพรรคเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555[6]

หลังจากที่ลาออกจากพรรคพลังสร้างสรรค์นายวิบูลย์และอดีตกรรมการบริหารพรรคตั้งแต่สมัยพรรคไทยสร้างสรรค์และพรรคพลังสร้างสรรค์ก็ได้ก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาอีกพรรคหนึ่งคือ พรรคถิ่นกาขาว หรือในปัจจุบันคือ พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บุคลากร[แก้]

หัวหน้าพรรค[แก้]

ลำดับ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 วิบูลย์ แสงกาญจนวนิช 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 23 เมษายน พ.ศ. 2555

เลขาธิการพรรค[แก้]

ลำดับ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 อำไพ กาฬพันธ์ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

อ้างอิง[แก้]