พรรคประชามติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคประชามติ
หัวหน้าประมวล รุจนเสรี
คำขวัญชีวิตต้องมีหลักประกัน ด้วยเมตตา ปัญญา เพื่อประชาชน
ก่อตั้ง27 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ยุบ4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ที่ทำการเลขที่ 16 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 4 ซอยสามัคคี 62 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์
www.prachamatiparty.com

พรรคประชามติ (ย่อว่า: ปม.) เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550[1] โดยมีนายประมวล รุจนเสรี เป็นหัวหน้าพรรค มีนายวิฑูรย์ แนวพานิช เป็นเลขาธิการพรรค และปวีณ์นุช เลิศสินธุ์ภักดี เป็นโฆษกพรรค มีคำขวัญว่า ชีวิตต้องมีหลักประกัน ด้วยเมตตา ปัญญา เพื่อประชาชน มีนโยบายทั้งสิ้น 20 ข้อ สัญลักษณ์พรรคเป็นรูปนกวายุภักษ์บินเหนือทะเล ฝ่าคลื่นลม

ที่ทำการพรรคเดิมตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และได้ย้ายมาตั้งที่ เลขที่ 16 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 4 ซอยสามัคคี 62 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กรรมการบริหารพรรค[แก้]

 1. นายประมวล รุจนเสรี เป็นหัวหน้าพรรค
 2. นายสุทธิ ผลสวัสดิ์ เป็นรองหัวหน้าพรรค
 3. นายวีระศักดิ์ ช่วยพัฒน์ เป็นรองหัวหน้าพรรค
 4. นายอำนาจ ศิริชัย เป็นรองหัวหน้าพรรค (ลาออก พฤศจิกายน 2550)
 5. นายดนสวัสดิ์ ชาติเมธี เป็นรองหัวหน้าพรรค
 6. นายวิฑูรย์ แนวพานิช เป็นเลขาธิการพรรค (ลาออก พฤศจิกายน 2550)
 7. นายอภิรุจน์ พงษ์ภัคธากาญจน์ เป็นรองเลขาธิการพรรค
 8. นายฉัตรชัย ประคองทรัพย์ เป็นรองเลขาธิการพรรค (ลาออก มีนาคม 2551)
 9. นายบุญชู เนาวรัตน์ เป็นรองเลขาธิการพรรค
 10. นางจรินยาภร ชื่นตา เป็นรองเลขาธิการพรรค (ลาออก พฤศจิกายน 2550)
 11. นางสาวปวีณ์นุช เลิศสินธุ์ภักดี เป็นโฆษกพรรค
 12. นางทัศนีย์ พูนอัศวสมบัติ เป็นเหรัญญิกพรรค
 13. นายประสิทธิ์ หงาสูงเนิน เป็นกรรมการบริหารพรรค (ลาออก มีนาคม 2551)
 14. นายสุนทร ทวีโภค เป็นกรรมการบริหารพรรค (ลาออก พฤศจิกายน 2550)
 15. นายกลึง สิมขุนทด เป็นกรรมการบริหารพรรค (ลาออก มีนาคม 2551)
 16. นายศุภวัตร เชยผลบุญ เป็นกรรมการบริหารพรรค
 17. นายจารึก แก้วสุวรรณ เป็นกรรมการบริหารพรรค
 18. นายอภิสิทธิ์ จั้นอรัญ เป็นกรรมการบริหารพรรค (ลาออก มีนาคม 2551)

การเลือกตั้ง[แก้]

ก่อนการเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2550 นายประมวล หัวหน้าพรรคตั้งเป้าไว้ว่า จะได้ผู้แทนของพรรคเขตละคนทั่วประเทศ แต่ผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่า พรรคประชามติมิได้รับการเลือกมาเลยแม้แต่คนเดียว

ต่อมา ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 นายประมวลในฐานะหัวหน้าพรรคได้แถลงข่าวว่า ไม่อาจรับภาระค่าใช้จ่ายของพรรคต่อไปได้ จึงตัดสินใจยุติกิจการลง

อ้างอิง[แก้]


แม่แบบ:พรรคประชามติ