ผู้ใช้ (ระบบ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้ใช้ ของระบบ หมายถึงบุคคลที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับระบบ เพื่อทำให้เกิดการดำเนินการ หรือเพื่อใช้การทำงานให้เป็นประโยชน์

ชนิดของผู้ใช้[แก้]

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของระบบมักจะเรียกว่า ผู้ดำเนินการหรือผู้ปฏิบัติการ (operater, op) ส่วนผู้ใช้ที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับระบบแต่ไม่ได้ดำเนินการบางครั้งเรียกว่า ผู้ชม (audience)

ตัวอย่างเช่น เมื่อคนขับรถ (ผู้ดำเนินการของรถยนต์) บีบแตรเพื่อเตือนคนเดินถนน ดังนั้นคนขับรถคือผู้ดำเนินการของการบีบแตร และคนเดินถนนคือผู้ชมของการบีบแตร [1]

อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น ผู้ใช้หลายประเภทในกระดานอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดำเนินการโฆษณาข้อความ ดังนั้นผู้ชมของการโฆษณาก็คือผู้ที่อ่านข้อความนั้น เป็นต้น

คำที่เกี่ยวข้อง[แก้]

ผู้ใช้ของระบบมีความหมายแตกต่างจากผู้ใช้ในทางคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ ผู้ใช้ในทางคอมพิวเตอร์หมายถึงส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์เรียกว่า ตัวแทน (agent) ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานอีกส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์เพื่อการดำเนินการ ศัพท์ดังกล่าวเป็นการดำเนินการทางคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งนำไปใช้ในกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ (ทางคอมพิวเตอร์) ของมนุษย์

ผู้ใช้ของระบบมีความหมายเดียวกับผู้ใช้ขั้นปลาย (end user) ซึ่งเป็นคำที่แนะนำโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อแยกแยะ "ผู้ใช้ที่ไม่สมเหตุสมผล" ออกจากกลุ่มของพวกเขา [2]

ในมุมมองด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าของระบบไม่เหมือนกับผู้ใช้ของระบบ กล่าวคือ ลูกค้ามักจะเป็นองค์การและผู้ใช้ก็จะหมายถึงลูกจ้างขององค์การนั้น สิ่งนี้สามารถบอกเป็นนัยได้ว่า ในกรณีที่เกิดความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากความผิดพลาดจากการใช้งาน ลูกค้าจะสืบค้นว่าผู้ใช้คนใดจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้น

อ้างอิง[แก้]

  1. "Harel (2006). Alarm Reliability, User Experience Magazine, Vol 5., Issue 3" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-25. สืบค้นเมื่อ 2012-01-10.
  2. Gerald Weinberg (1971). The psychology of computer programming