ผู้ใช้:YOUARE

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
This user can contribute with a basic level of English.
ผู้ใช้คนนี้ รักองค์โสมฯ
ผู้ใช้คนนี้เคารพและศรัทธาสมเด็จพระสังฆราช
ผู้ใช้คนนี้ ขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
ผู้ใช้คนนี้ ขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
ผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+7
12ผู้ใช้คนนี้อายุ 12 ปี
ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีพฤษภ
ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์
ผู้ใช้คนนี้รักจักรยาน
ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม
ผู้ใช้คนนี้เป็นแฟนคลับของ พัก จิน-ย็องอย่างบ้าคลั่ง
ผู้ใช้นี้เป็นหน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ
และพร้อมปฏิบัติด้วยสคริปต์จัดให้
ผู้ใช้คนนี้ร่วมเก็บกวาดบทความ
ตามโครงการสังคายนาวิกิพีเดียครั้งที่ 2
ผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้
403ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษา
ในหัวของผู้ใช้คนนี้ เต็มไปด้วยคำถามและความสงสัย
ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
ผู้ใช้คนนี้ ศึกษาเรื่อง พระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพ และ/หรือ วัตถุอันพึงเคารพอื่นๆ
? ตามระบบธาตุของจีน
ผู้ใช้นี้ไม่ทราบว่าตนอยู่ธาตุใด
ผู้ใช้คนนี้ชอบโทรทัศน์
ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา
ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศไทย มากเป็นพิเศษ
ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากเป็นพิเศษ
ผู้ใช้คนนี้เล่นแบดมินตัน
ผู้ใช้คนนี้เป็นมนุษย์
ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้ชาย
Frankenstein's monsterผู้ใช้คนนี้ยังมีชีวิตอยู่
ผู้ใช้คนนี้รู้ทศนิยมของค่าพาย บาง ตำแหน่ง
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน กรุงเทพมหานคร
ผู้ใช้คนนี้กินจุ
ผู้ใช้คนนี้ชอบกินหวาน
ผู้ใช้คนนี้เป็นไอก็อตเซเวน
(อาเกแซ) ของก็อตเซเวน
ผู้ใช้คนนี้คลั่งสตาร์ วอร์ส

{{}} {{}} {{}} {{}}