ผู้ใช้:XoPALTan X

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  วิกิพีเดีย:บาเบล
  jaผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่
  この利用者は日本語を母語としています。
  th-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
  This user does not understand Thai
  or understands with difficulties.
  en-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
  This user does not understand English or understands it with considerable difficulty.
  ผู้ใช้ตามภาษา