ผู้ใช้:Soothi

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Soothi Na-Ranong หรือ ศุทธิ ณ ระนอง ในโลกของสังคมอินเตอร์เน็ตปกติใช้ชื่อว่า Bomber เป็นคนกรุงเทพมหานคร เิริ่มมีส่วนร่วมใน Wikipedia ประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 เรื่องที่เขียนเรื่องแรกคือ Internet protocol suite จุดมุ่งหมายในการร่วมเขียนคือต้องการบันทึกความรู้ของตนลงเป็นตัวอักษร แต่เพื่อให้ความรู้นี้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นจึงมาร่วมบันทึกใน Wikipedia เพื่อให้ความรู้คงอยู่ต่อไป

ปรัชญาการดำเนินชีวิต

  • สิ่งที่กระทำให้ตัวเองด้วยความตั้งใจจริงและเพื่อประโยชน์ต่อตัวเรา เมื่อความตั้งใจนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกับความตั้งใจของสังคมแล้ว สิ่งนั้นจะมีประโยชน์ต่อสังคมและทำให้สังคมพัฒนาดียิ่งขึ้นไป
  • สิ่งที่เรามุ่งมั่นและตั้งใจทำในวันนี้ จะส่งผลและช่วยสร้างโอกาสให้เราในวันหน้า

ดูบทความที่ Soothi เขียนและมีส่วนร่วม