นี่คือบทความคุณภาพ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ใช้:Siranee/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"วอรัส" (Odobenus rosmarus) เป็น

The walrus (Odobenus rosmarus) is a large flippered marine mammal with a discontinuous distribution about the North Pole in the มหาสมุทรอาร์คติก and subarctic seas of the Northern Hemisphere. The walrus is the only living species in the Odobenidae family and Odobenus genus. This species is subdivided into three subspecies:[1] the Atlantic walrus (O. r. rosmarus) which lives in the มหาสมุทรแอตแลนติก, the Pacific walrus (O. r. divergens) which lives in the Pacific Ocean, and O. r. laptevi, which lives in the Laptev Sea of the Arctic Ocean.

Adult walruses are easily recognized by their prominent tusks, whiskers, and bulkiness. Adult males in the Pacific can weigh more than 2,000 กก. (4,400 ปอนด์)[2] and, among pinnipeds, are exceeded in size only by the two species of elephant seals.[3] Walruses live mostly in shallow waters above the continental shelves, spending significant amounts of their lives on the sea ice looking for benthic bivalve mollusks to eat. Walruses are relatively long-lived, social animals, and they are considered to be a "keystone species" in the Arctic marine regions.

The walrus has played a prominent role in the cultures of many indigenous Arctic peoples, who have hunted the walrus for its meat, fat, skin, tusks, and bone. During the 19th century and the early 20th century, walruses were widely hunted and killed for their blubber, walrus ivory, and meat. The population of walruses dropped rapidly all around the Arctic region. Their population has rebounded somewhat since then, though the populations of Atlantic and Laptev walruses remain fragmented and at low levels compared with the time before human interference.

Etymology[แก้]

A walrus, labeled Ros marus piscis, is depicted in а 16th-century map of Scandinavia (the Carta Marina).

The origin of the word walrus is thought by J.R.R. Tolkien[4] to derive from a Germanic language, and it has been attributed largely to either the Dutch language or Old Norse. Its first part is thought to derive from a word such as Dutch walvis 'whale'. Its second part has also been hypothesized to come from the Old Norse word for 'horse'.[5] For example, the Old Norse word hrossvalr means 'horse-whale' and is thought to have been passed in an inverted form to both Dutch and the dialects of northern Germany as walros and Walross.[6] An alternate theory is that is comes from the Dutch words wal 'shore' and reus 'giant'.[7]

The species name rosmarus is Scandinavian. The Norwegian manuscript Konungsskuggsja, thought to date from around AD 1240, refers to the walrus as "rosmhvalr" in Iceland and "rostungr" in Greenland (walruses were by now extinct in Iceland and Norway, while the word evolved on in Greenland). Several place names in Iceland, Greenland and Norway may originate from walrus sites: Hvalfjord, Hvallatrar and Hvalsnes to name some, all being typical walrus breeding grounds.

The archaic English word for walrus—morse—is widely thought to have come from the Slavic languages.[8] Compare морж (morž) in Russian, mursu in Finnish, moršâ in Saami, and morse in French. Olaus Magnus, who depicted the walrus in the Carta Marina in 1539, first referred to the walrus as the ros marus, probably a Latinization of morž, and this was adopted by Linnaeus in his binomial nomenclature.[9]

The coincidental similarity between morse and the Latin word morsus ("a bite") supposedly contributed to the walrus's reputation as a "terrible monster".[9]

The compound Odobenus comes from odous (Greek for 'tooth') and baino (Greek for 'walk'), based on observations of walruses using their tusks to pull themselves out of the water. The term divergens in Latin means 'turning apart', referring to their tusks.

Taxonomy and evolution[แก้]

The walrus is a mammal in the order Carnivora. It is the sole surviving member of the family Odobenidae, one of three lineages in the suborder Pinnipedia along with true seals (Phocidae) and eared seals (Otariidae). While there has been some debate as to whether all three lineages are monophyletic, i.e. descended from a single ancestor, or diphyletic, recent genetic evidence suggests all three descended from a caniform ancestor most closely related to modern bears.[10] Recent multigene analysis indicates the odobenids and otariids diverged from the phocids about 20–26 million years ago, while the odobenids and the otariids separated 15–20 million years ago.[11][12] Odobenidae was once a highly diverse and widespread family, including at least twenty species in the Imagotariinae, Dusignathinae and Odobeninae subfamilies.[13] The key distinguishing feature was the development of a squirt/suction feeding mechanism; tusks are a later feature specific to Odobeninae, of which the modern walrus is the last remaining (relict) species.

Two subspecies of walrus are widely recognized: the Atlantic walrus, O. r. rosmarus (Linnaeus, 1758) and the Pacific walrus, O. r. divergens (Illiger, 1815). Fixed genetic differences between the Atlantic and Pacific subspecies indicate very restricted gene flow, but relatively recent separation, estimated at 500,000 and 785,000 years ago.[14] These dates coincide with the hypothesis derived from fossils that the walrus evolved from a tropical or subtropical ancestor that became isolated in the Atlantic Ocean and gradually adapted to colder conditions in the Arctic.[14] From there, it presumably recolonized the North Pacific Ocean during high glaciation periods in the Pleistocene via the Central American Seaway.[11]

An isolated population in the Laptev Sea is considered by some authorities, including many Russian biologists and the canonical Mammal Species of the World,[1] to be a third subspecies, O. r. laptevi (Chapskii, 1940), and is managed as such in Russia.[15] Where the subspecies separation is not accepted, whether to consider it a subpopulation of the Atlantic or Pacific subspecies remained under debate[3][16] until 2009, when multiple lines of molecular evidence showed it to represent the westernmost population of the Pacific walrus.[17]

Photo of several walruses, with prominently displayed white pairs of tusks
Young male Pacific walruses on Cape Pierce in Alaska: Note the variation in the curvature and orientation of the tusks and the bumpy skin (bosses), typical of males.

Anatomy[แก้]

Photo of walrus in ice-covered sea
Walrus using its tusks to hang on a breathing hole in the ice near St. Lawrence Island, Bering Sea
Drawing of walrus skeleton
Skeleton
A walrus skull

While some outsized Pacific males can weigh as much as 2,000 กก. (4,400 ปอนด์), most weigh between แม่แบบ:Convert/and/AonSoff (แม่แบบ:Convert/and/AonSoff). An occasional male of the Pacific subspecies far exceeds normal dimensions. In 1909, a walrus hide weighing 500 กก. (1,100 ปอนด์) was collected from an enormous bull in Franz Josef Land, while in August 1910, Jack Woodson shot a 4.9 เมตร (16 ฟุต) long walrus, harvesting its 450 กก. (1,000 ปอนด์) hide. Since a walrus's hide usually accounts for about 20% of its body weight, the total body mass of these two giants is estimated to have been at least 2,300 กก. (5,000 ปอนด์).[18] The Atlantic subspecies weighs about 10–20% less than the Pacific subspecies.[3] Male Atlantic Walrus weigh an average of 900 กก. (2,000 ปอนด์).[19] The Atlantic Walrus also tends to have relatively shorter tusks and somewhat more flattened snout. Females weigh about two-thirds as much as males, with the Atlantic females averaging 560 กก. (1,200 ปอนด์), sometimes weighing as little as 400 กก. (880 ปอนด์), and the Pacific female averaging 800 กก. (1,800 ปอนด์).[20] Length typically ranges from 2.2 to 3.6 เมตร (7.2 to 12 ฟุต).[21][22] Newborn walruses are already quite large, averaging 33 to 85 กก. (73 to 190 ปอนด์) in weight and 1 to 1.4 เมตร (3.3 to 4.6 ฟุต) in length across both sexes and subspecies.[23] All told, the Walrus is the third largest pinniped species, after the two elephant seals. Walruses maintain such a high body weight because of the blubber stored underneath their skin. This blubber keeps them warm and the fat provides energy to the walrus.

The walrus's body shape shares features with both sea lions (eared seals: Otariidae) and seals (true seals: Phocidae). As with otariids, it can turn its rear flippers forward and move on all fours; however, its swimming technique is more like that of true seals, relying less on flippers and more on sinuous whole body movements.[3] Also like phocids, it lacks external ears.

The extraocular muscles of the walrus are well-developed. This and its lack of orbital roof allow it to protrude its eyes and see in both a frontal and dorsal direction. However, vision in this species appears to be more suited for short-range.[24]

Tusks and dentition[แก้]

The most prominent feature of the walrus is its long tusks. These are elongated canines, which are present in both male and female walruses and can reach a length of 1 m (3 ft 3 in) and weigh up to 5.4 kg (12 lb).[25] Tusks are slightly longer and thicker among males, which use them for fighting, dominance and display; the strongest males with the largest tusks typically dominate social groups. Tusks are also used to form and maintain holes in the ice and aid the walrus in climbing out of water onto ice.[26] Tusks were once thought to be used to dig out prey from the seabed, but analyses of abrasion patterns on the tusks indicate they are dragged through the sediment while the upper edge of the snout is used for digging.[27] While the dentition of walruses is highly variable, they generally have relatively few teeth other than the tusks. The maximal number of teeth is 38 with dentition formula: , but over half of the teeth are rudimentary and occur with less than 50% frequency, such that a typical dentition includes only 18 teeth [3]

Vibrissae[แก้]

Surrounding the tusks is a broad mat of stiff bristles ('mystacial vibrissae'), giving the walrus a characteristic whiskered appearance. There can be 400 to 700 vibrissae in 13 to 15 rows reaching 30 cm (12 in) in length, though in the wild they are often worn to much shorter lengths due to constant use in foraging.[28] The vibrissae are attached to muscles and are supplied with blood and nerves, making them highly sensitive organs capable of differentiating shapes 3 มม. (0.12 นิ้ว) thick and 2 มม. (0.079 นิ้ว) wide.[28]

Skin[แก้]

Aside from the vibrissae, the walrus is sparsely covered with fur and appears bald. Its skin is highly wrinkled and thick, up to 10 ซม. (3.9 นิ้ว) around the neck and shoulders of males. The blubber layer beneath is up to 15 ซม. (5.9 นิ้ว) thick. Young walruses are deep brown and grow paler and more cinnamon-colored as they age. Old males, in particular, become nearly pink. Because skin blood vessels constrict in cold water, the walrus can appear almost white when swimming. As a secondary sexual characteristic, males also acquire significant nodules, called "bosses", particularly around the neck and shoulders.[26]

The walrus has an air sac under its throat which acts like a floatation bubble and allows it to bob vertically in the water and sleep. The males possess a large baculum (penis bone), up to 63 ซม. (25 นิ้ว) in length, the largest of any land mammal, both in absolute size and relative to body size.[3]

Life history[แก้]

Photo of five walruses on rocky shore
Walruses fighting

Reproduction[แก้]

Walruses live to about 20–30 years old in the wild.[29] The males reach sexual maturity as early as seven years, but do not typically mate until fully developed at around 15 years of age.[3] They rut from January through April, decreasing their food intake dramatically. The females begin ovulating as soon as four to six years old.[3] The females are polyestrous, coming into heat in late summer and also around February, yet the males are fertile only around February; the potential fertility of this second period is unknown. Breeding occurs from January to March, peaking in February. Males aggregate in the water around ice-bound groups of estrous females and engage in competitive vocal displays.[30] The females join them and copulate in the water.[26]

Gestation lasts 15 to 16 months. The first three to four months are spent with the blastula in suspended development before it implants itself in the placenta. This strategy of delayed implantation, common among pinnipeds, presumably evolved to optimize both the mating season and the birthing season, determined by ecological conditions that promote newborn survival.[31] Calves are born during the spring migration, from April to June. They weigh 45 to 75 กก. (99 to 170 ปอนด์) at birth and are able to swim. The mothers nurse for over a year before weaning, but the young can spend up to five years with the mothers.[26] Because ovulation is suppressed until the calf is weaned, females give birth at most every two years, leaving the walrus with the lowest reproductive rate of any pinniped.[32]

Migration[แก้]

The rest of the year (late summer and fall), walruses tend to form massive aggregations of tens of thousands of individuals on rocky beaches or outcrops. The migration between the ice and the beach can be long-distance and dramatic. In late spring and summer, for example, several hundred thousand Pacific walruses migrate from the Bering Sea into the Chukchi Sea through the relatively narrow Bering Strait.[26]

Ecology[แก้]

Range and habitat[แก้]

The majority of the population of the Pacific walrus spends its summers north of the Bering Strait in the Chukchi Sea of the Arctic Ocean along the northern coast of eastern Siberia, around Wrangel Island, in the Beaufort Sea along the north shore of Alaska, and in the waters between those locations. Smaller numbers of males summer in the Gulf of Anadyr on the southern coast of the Siberian Chukchi Peninsula, and in Bristol Bay off the southern coast of Alaska, west of the Alaska Peninsula. In the spring and fall, walruses congregate throughout the Bering Strait, reaching from the western coast of Alaska to the Gulf of Anadyr. They winter over in the Bering Sea along the eastern coast of Siberia south to the northern part of the Kamchatka Peninsula, and along the southern coast of Alaska.[3] A 28,000-year-old fossil walrus was dredged up from the bottom of San Francisco Bay, indicating Pacific walruses ranged that far south during the last ice age.[33] There were roughly 200,000 Pacific walruses according to the most recent (1990) census-based estimate.[34][35]

The much smaller population of Atlantic walruses ranges from the Canadian Arctic, across Greenland, Svalbard, and the western part of Arctic Russia. There are eight hypothetical subpopulations of walruses, based largely on their geographical distribution and movements: five west of Greenland and three east of Greenland.[36] The Atlantic walrus once ranged south to Cape Cod, Massachusetts, and as late as the eighteenth century was found in large numbers in the greater Gulf of St. Lawrence region, sometimes in colonies of up to 7,000 to 8,000 individuals.[37] This population was nearly eradicated by commercial harvest; their current numbers, though difficult to estimate, probably remain below 20,000.[38][39] In April 2006, the Canadian Species at Risk Act listed the population of the northwest Atlantic walrus in Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador as having been eradicated in Canada.[40]

The isolated population of Laptev walruses is confined year-round to the central and western regions of the Laptev Sea, the eastmost regions of the Kara Sea, and the westmost regions of the East Siberian Sea. The current population of these walruses has been estimated to be between 5,000 and 10,000.[41]

The limited diving abilities of walruses brings them to depend on shallow waters (and the nearby ice floes) for reaching their food supply.

Diet[แก้]

Photo of walrus head in profile showing one eye, nose, tusks, and "mustache"
Vibrissae of captive walrus (Japan)
Photo of two walruses in shallow water facing shore
Walruses leaving the water

Walruses prefer shallow shelf regions and forage primarily on the sea floor, often from sea ice platforms.[3] They are not particularly deep divers compared to other pinnipeds; their deepest recorded dives are around 80 m (260 ft). They can remain submerged for as long as half an hour.[42]

The walrus has a diverse and opportunistic diet, feeding on more than 60 genera of marine organisms, including shrimp, crabs, tube worms, soft corals, tunicates, sea cucumbers, various mollusks, and even parts of other pinnipeds.[43] However, it prefers benthic bivalve mollusks, especially clams, for which it forages by grazing along the sea bottom, searching and identifying prey with its sensitive vibrissae and clearing the murky bottoms with jets of water and active flipper movements.[44] The walrus sucks the meat out by sealing its powerful lips to the organism and withdrawing its piston-like tongue rapidly into its mouth, creating a vacuum. The walrus palate is uniquely vaulted, enabling effective suction.

Aside from the large numbers of organisms actually consumed by the walrus, its foraging has a large peripheral impact on benthic communities. It disturbs (bioturbates) the sea floor, releasing nutrients into the water column, encouraging mixing and movement of many organisms and increasing the patchiness of the benthos.[27]

Seal tissue has been observed in fairly significant proportion of walrus stomachs in the Pacific, but the importance of seals in the walrus diet is under debate.[45] There have been isolated observations of walruses preying on seals up to the size of a 200 กก. (440 ปอนด์) bearded seal.[46][47] Rarely, incidents of walruses preying on seabirds, particularly the Brünnich's Guillemot Uria lomvia, have been documented.[48] Walruses may occasionally prey on ice-entrapped narwhals and scavenge on whale carcasses but there is little evidence to prove this.[49][50]

Predation[แก้]

Due to its great size and tusks, the walrus has only two natural predators: the killer whale (orca) and the polar bear.[51] The walrus does not, however, comprise a significant component of either predator's diets. Both the orca and the polar bear are also most likely to prey on walrus calves. The polar bear often hunts the walrus by rushing at beached aggregations and consuming the individuals crushed or wounded in the sudden exodus, typically younger or infirm animals.[52] The bears also isolate walruses when they overwinter and are unable to escape a charging bear due to inaccessible diving holes in the ice.[53] However, even an injured walrus is a formidable opponent for a polar bear, and direct attacks are rare. Walruses have been known to fatally injure polar bears in battles if the latter follows the other into the water where the bear is at a disadvantage.[54] Polar bear–walrus battles are often extremely protracted and exhausting, and bears have been known to forgo the attack after injuring a walrus. Orcas regularly attack walrus, although walruses are believed to have successfully defended themselves via counterattack against the larger cetacean.[55] However, orcas have been observed successfully attacking walruses with few or no injuries.[56]

Relation to humans[แก้]

Conservation[แก้]

Hunter sitting on dozens of walruses killed for their tusks
Photo of section of tusk
Walrus tusk engraving made by Chukchi artisans depicting polar bears attacking walruses, on display in the Magadan Regional Museum, Magadan, Russia
Trained walrus in captivity at SeaWorld San Antonio

In the 18th and 19th centuries, the walrus was heavily exploited by American and European sealers and whalers, leading to the near extirpation of the Atlantic population.[57] Commercial walrus harvesting is now outlawed throughout its range, although Chukchi, Yupik and Inuit peoples[58] continue to kill small numbers towards the end of each summer.

Traditional hunters used all parts of the walrus.[59] The meat, often preserved, is an important winter nutrition source; the flippers are fermented and stored as a delicacy until spring; tusks and bone were historically used for tools, as well as material for handicrafts; the oil was rendered for warmth and light; the tough hide made rope and house and boat coverings; and the intestines and gut linings made waterproof parkas. While some of these uses have faded with access to alternative technologies, walrus meat remains an important part of local diets,[60] and tusk carving and engraving remain a vital art form.

Walrus hunts are regulated by resource managers in Russia, the United States, Canada, and Denmark, and representatives of the respective hunting communities. An estimated four to seven thousand Pacific walruses are harvested in Alaska and in Russia, including a significant portion (about 42%) of struck and lost animals.[61] Several hundred are removed annually around Greenland.[62] The sustainability of these levels of harvest is difficult to determine given uncertain population estimates and parameters such as fecundity and mortality. The Boone and Crockett Big Game Record book has entries for Atlantic and Pacific walrus. The recorded largest tusks are just over 30 inches and 37 inches long respectively.[63]

The effects of global climate change are another element of concern. The extent and thickness of the pack ice has reached unusually low levels in several recent years. The walrus relies on this ice while giving birth and aggregating in the reproductive period. Thinner pack ice over the Bering Sea has reduced the amount of resting habitat near optimal feeding grounds. This more widely separates lactating females from their calves, increasing nutritional stress for the young and lower reproductive rates.[64] Reduced coastal sea ice has also been implicated in the increase of stampeding deaths crowding the shorelines of the Chukchi Sea between eastern Russia and western Alaska.[65][66] However, there are insufficient climate data to make reliable predictions on population trends.[67]

Currently, two of the three walrus subspecies are listed as "least-concern" by the IUCN, while the third is "data deficient".[23] The Pacific walrus is not listed as "depleted" according to the Marine Mammal Protection Act nor as "threatened" or "endangered" under the Endangered Species Act. The Russian Atlantic and Laptev Sea populations are classified as Category 2 (decreasing) and Category 3 (rare) in the Russian Red Book.[41] Global trade in walrus ivory is restricted according to a CITES Appendix 3 listing.

Culture[แก้]

Photo of two masks: In the center is the image of a face, surrounded by a ring, in turn surrounded by eight white rectangular pieces.
Walrus ivory masks made by Yupik in Alaska

The walrus plays an important role in the religion and folklore of many Arctic peoples. Skin and bone are used in some ceremonies, and the animal appears frequently in legends. For example, in a Chukchi version of the widespread myth of the Raven, in which Raven recovers the sun and the moon from an evil spirit by seducing his daughter, the angry father throws the daughter from a high cliff and, as she drops into the water, she turns into a walrus – possibly the original walrus. According to various legends, the tusks are formed either by the trails of mucus from the weeping girl or her long braids.[68] This myth is possibly related to the Chukchi myth of the old walrus-headed woman who rules the bottom of the sea, who is in turn linked to the Inuit goddess Sedna. Both in Chukotka and Alaska, the aurora borealis is believed to be a special world inhabited by those who died by violence, the changing rays representing deceased souls playing ball with a walrus head.[68][69]

Because of its distinctive appearance, great bulk, and immediately recognizable whiskers and tusks, the walrus also appears in the popular cultures of peoples with little direct experience with the animal, particularly in English children's literature. Perhaps its best-known appearance is in Lewis Carroll's whimsical poem "The Walrus and the Carpenter" that appears in his 1871 book Through the Looking-Glass. In the poem, the eponymous antiheroes use trickery to consume a great number of oysters. Although Carroll accurately portrays the biological walrus's appetite for bivalve mollusks, oysters, primarily nearshore and intertidal inhabitants, in fact comprise an insignificant portion of its diet, even in captivity.[70]

The "walrus" in the cryptic Beatles song I Am the Walrus is a reference to the Lewis Carroll poem.

Another appearance of the walrus in literature is in the story "The White Seal" in Rudyard Kipling's The Jungle Book, where it is the "old Sea Vitch—the big, ugly, bloated, pimpled, fat-necked, long-tusked walrus of the North Pacific, who has no manners except when he is asleep".[71]

References[แก้]

 1. 1.0 1.1 Wozencraft, W.C. (2005). "Order Carnivora". In Wilson, D.E.; Reeder, D.M. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.). Johns Hopkins University Press. pp. 532–628. ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.
 2. Walrus: Physical Characteristics. seaworld.org
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Fay, F.H. (1985). "Odobenus rosmarus". Mammalian Species. 238 (238): 1–7. doi:10.2307/3503810. JSTOR 3503810.
 4. J.R.R. Tolkien and the OED, J.R.R. Tolkien and the OED
 5. Dictionary.com. Dictionary.reference.com. Retrieved 16 September 2011.
 6. Dansk Etymologisk Ordbog, Niels Age Nielsen, Gyldendal 1966
 7. Etymology of mammal names. Iberianature.com (29 December 2010). Retrieved 16 September 2011.
 8. morse, n., etymology of The Oxford English Dictionary. 2nd ed. 1989. OED Online. Oxford University Press.
 9. 9.0 9.1 Allen, Joel Asaph (1880). History of North American pinnipeds, US Geological and Geographical Survey of the Territorie. Arno Press Inc. (1974 reprint). ISBN 978-0-405-05702-1.
 10. Lento, G.M., Hickson, R.E., Chambers, G.K., Penny, D. (1995). "Use of spectral analysis to test hypotheses on the origin of pinnipeds". Molecular Biology and Evolution. 12 (1): 28–52. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a040189. PMID 7877495.
 11. 11.0 11.1 Arnason U; Gullberg A; Janke A; Kullberg, Morgan; Lehman, Niles; Petrov, Evgeny A.; Väinölä, Risto (2006). "Pinniped phylogeny and a new hypothesis for their origin and dispersal". Molecular Phylogenetics and Evolution. 41 (2): 345–354. doi:10.1016/j.ympev.2006.05.022. PMID 16815048.
 12. Higdon, Jeff W; Bininda-Emonds, Olaf; Beck, Robin and Ferguson, Steven H (2007). "Phylogeny and divergence of the pinnipeds (Carnivora: Mammalia) assessed using a multigene dataset". BMC Evol Biol. 2007. 7: 216. doi:10.1186/1471-2148-7-216. PMC 2245807. PMID 17996107.
 13. Kohno, N. (2006). "A new Miocene Odobenid (Mammalia: Carnivora) from Hokkaido, Japan, and its implications for odobenid phylogeny". Journal of Vertebrate Paleontology. 26 (2): 411. doi:10.1671/0272-4634(2006)26[411:ANMOMC]2.0.CO;2. ISSN 0272-4634.
 14. 14.0 14.1 Hoelzel, A. R. (Ed.), ed. (2002). Marine mammal biology: an evolutionary approach. Oxford: Blackwell Publishing. ISBN 0-632-05232-5.
 15. Chapskii, K.K. (1940). "Distribution of the walrus in the Laptev and East Siberian seas". Problemy Severa. 6: 80–94.
 16. Born, E. W., Gjertz, I., and Reeves, R. R. (1995). Population assessment of Atlantic Walrus (Odobenus rosmarus rosmarus L.). Oslo, Norway: Meddelelser. Norsk Polarinstitut. p. 100.
 17. Lindqvist, C.; และคณะ (2009). "The Laptev Sea walrus Odobenus rosmarus laptevi: an enigma revisited". Zoologica Scripta. 38 (2): 113–127. doi:10.1111/j.1463-6409.2008.00364.x.
 18. Wood, Gerald (1983). The Guinness Book of Animal Facts and Feats. ISBN 978-0-85112-235-9.
 19. Walrus: Physical Characteristics. Seaworld.org. Retrieved on 2012-12-19.
 20. Carling, M. (1999). Odobenus rosmarus walrus. Animal Diversity Web
 21. Walrus. Odobenus rosmarus . National Geographic
 22. "Hinterland Who's Who – Atlantic walrus". Hww.ca. สืบค้นเมื่อ 2012-06-23.
 23. 23.0 23.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ iucn
 24. Kastelein, Ronlad A. (2008). "Walrus Odobenus rosmarus". In Perrin, William F.; Würsig, Bernd; Thewissen, J.G.M. Encyclopedia of Marine Mammals (2nd ed.). p. 1214. ISBN 012373553X.
 25. Berta, A. and Sumich, J. L. (1999). Marine mammals: evolutionary biology. San Diego, CA: Academic Press. pp. 494 pp.
 26. 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 Fay, F. H. (1982). "Ecology and Biology of the Pacific Walrus, Odobenus rosmarus divergens Illiger". United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service.
 27. 27.0 27.1 Ray, C., McCormick-Ray, J., Berg, P., Epstein, H.E., (2006). "Pacific Walrus: Benthic bioturbator of Beringia". Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 330: 403–419. doi:10.1016/j.jembe.2005.12.043.
 28. 28.0 28.1 Kastelein, R.A., Stevens, S., & Mosterd, P. (1990). "The sensitivity of the vibrissae of a Pacific Walrus (Odobenus rosmarus divergens). Part 2: Masking". Aquatic Mammals. 16 (2): 78–87.
 29. Fay, F.H. (1960). "Carnivorous walrus and some arctic zoonoses" (PDF). Arctic. 13 (2): 111–122. Comment
 30. Nowicki, S. N.; Stirling, Ian and Sjare, Becky (1997). "Duration of stereotypes underwater vocal displays by make Atlantic walruses in relation to aerobic dive limit". Marine Mammal Science. 13 (4): 566–575. doi:10.1111/j.1748-7692.1997.tb00084.x.
 31. Sandell, M. (1990). "The Evolution of Seasonal Delayed Implantation". The Quarterly Review of Biology. 65 (1): 23–42. doi:10.1086/416583. PMID 2186428.
 32. Evans, P.G.H. & Raga, J.A., ed. (2001). Marine mammals: biology and conservation. London & New York: Springer. ISBN 0-306-46573-6.
 33. Dyke, A.S. (1999). "The Late Wisconsinan and Holocene record of walrus (Odobenus rosmarus) from North America: A review with new data from Arctic and Atlantic Canada". Arctic. 52 (2): 160–181.
 34. Gilbert, J.R. (1992). "Aerial census of Pacific walrus, 1990". USFWS R7/MMM Technical Report 92-1.
 35. US Fish and Wildlife Service (2002). "Stock Assessment Report: Pacific Walrus – Alaska Stock" (PDF).
 36. Born, E. W., Andersen, L. W., Gjertz, I. and Wiig, Ø (2001). "A review of the genetic relationships of Atlantic walrus (Odobenus rosmarus rosmarus) east and west of Greenland". Polar Biology. 24 (10): 713–718. doi:10.1007/s003000100277.
 37. Bolster, W. Jeffrey. The Mortal Sea: Fishing the Atlantic in the Age of Sail. Cambridge: Harvard University Press, 2012
 38. [NAMMCO] North Atlantic Marine Mammal Commission. 1995. Report of the third meeting of the Scientific Committee. In: NAMMCO Annual Report 1995, NAMMCO, Tromsø, pp. 71–127.
 39. North Atlantic Marine Mammal Commission. "Status of Marine Mammals of the North Atlantic: The Atlantic Walrus" (PDF).
 40. Fisheries and Oceans Canada. "Atlantic Walrus: Northwest Atlantic Population". Archived from the original on 18 August 2007. สืบค้นเมื่อ 9 October 2007.
 41. 41.0 41.1 "Морж / Odobenus rosmarus". Ministry of Natural Resources of the Russian Federation protected species list. สืบค้นเมื่อ 4 October 2007.
 42. Schreer, J. F.; Kovacs, Kit M. and O'Hara Hines, R. J. (2001). "Comparative diving patterns of pinnipeds and seabirds". Ecological Monographs. 71: 137–162. doi:10.1890/0012-9615(2001)071[0137:CDPOPA]2.0.CO;2. ISSN 0012-9615.
 43. Sheffield G., Fay F. H., Feder H., Kelly B. P. (2001). "Laboratory digestion of prey and interpretation of walrus stomach contents". Marine Mammal Science. 17 (2): 310–330. doi:10.1111/j.1748-7692.2001.tb01273.x.
 44. Levermann, N., Galatius, A., Ehlme, G., Rysgaard, S. and Born, E.W. (2003). "Feeding behaviour of free-ranging walruses with notes on apparent dextrality of flipper use". BMC Ecology. 3 (9): 9. doi:10.1186/1472-6785-3-9. PMC 270045. PMID 14572316.
 45. Lowry, L.F. and Frost, K.J. (1981). "Feeding and Trophic Relationships of Phocid Seals and walruses in the Eastern Bering Sea". In National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). The Eastern Bering Sea Shelf: Oceanography & Resources vol. 2. University of Washington Press. pp. 813–824.
 46. Fay, F. H. (1985). "Odobenus rosmarus" (PDF). Mammalian Species. 238 (238): 1–7. doi:10.2307/3503810.
 47. "PHOTOS FROM TRIPS TO PYRAMIDEN". Spitsbergen Online.
 48. Mallory, M. L., Woo, K., Gaston, A. J., Davies, W. E., and Mineau, P. (2004). "Walrus (Odobenus rosmarus) predation on adult thick-billed murres (Uria lomvia) at Coats Island, Nunavut, Canada". Polar Research. 23 (1): 111–114. doi:10.1111/j.1751-8369.2004.tb00133.x.
 49. "Narwhals, Narwhal Pictures, Narwhal Facts". National Geographic.
 50. "Walrus facts". Canadian Geographic. สืบค้นเมื่อ April 2002. Check date values in: |accessdate= (help)
 51. Appliance, Mr. "Walrus Predators".
 52. Ovsyanikov, N. (1992). "Ursus ubiquitous". BBC Wildlife. 10 (12): 18–26.
 53. Calvert, Wendy and Stirling, Ian (1990). "Interactions between Polar Bears and Overwintering Walruses in the Central Canadian High Arctic". Bears: Their Biology and Management. 8: 351–356. doi:10.2307/3872939. JSTOR 3872939.
 54. "North American Bear Center – Polar Bear Facts". North American Bear Center.
 55. Jefferson, Thomas A.; Stacey, PAM J.; Baird, Robin W. (1991). "A review of Killer Whale interactions with other marine mammals: Predation to co-existence" (PDF). Mammal Review. 21 (4): 151. doi:10.1111/j.1365-2907.1991.tb00291.x.
 56. Kryukova, N. V.; Kruchenkova, E. P.; Ivanov, D. I. (2012). "Killer whales (Orcinus orca) hunting for walruses (Odobenus rosmarus divergens) near Retkyn Spit, Chukotka". Biology Bulletin. 39 (9): 768. doi:10.1134/S106235901209004X.
 57. Bockstoce, J.R. and Botkin, D.B. (1982). "The Harvest of Pacific Walruses by the Pelagic Whaling Industry, 1848 to 1914". Arctic and Alpine Research. 14 (3): 183–188. doi:10.2307/1551150. JSTOR 1551150.
 58. Chivers, C.J. (25 August 2002). "A Big Game". New York Times Online.
 59. US Fish and Wildlife Service (2007). "Hunting and Use of Walrus by Alaska Natives" (PDF).
 60. Eleanor, E.W., Freeman, M.M.R. and Makus, J.C. (1996). "Use and preference for Traditional Foods among Belcher Island Inuit". Arctic. 49 (3): 256–264.
 61. Garlich-Miller, J.G. and Burn, D.M. (1997). "Estimating the harvest of Pacific walrus, Odobenus rosmarus divergens, in Alaska". Fish. Bull. 97 (4): 1043–1046.
 62. Witting, L. and Born, E. W. (2005). "An assessment of Greenland walrus populations". ICES Journal of Marine Science. 62 (2): 266–284. doi:10.1016/j.icesjms.2004.11.001.
 63. Boone and Crockett Club | Wildlife Conservation | Deer Hunting | Elk Hunting | Big Game Hunting | Wildlife Conservation | Deer Hunting | Elk Hunting | Big Game Hunting. Boone-crockett.org. Retrieved on 2013-08-02.
 64. Kaufman, M (15 April 2006). "Warming Arctic Is Taking a Toll, Peril to Walrus Young Seen as Result of Melting Ice Shelf". Washington Post. p. A7.
 65. Revkin, Andrew C.. (2 October 2009) NY Times, Global warming could reverse a walrus comeback. New York Times. 3 October 2009. Retrieved on 2011-09-16.
 66. World Wildlife Fund, As Arctic Sea ice reaches annual minimum, large number of walrus corpses found, 18 September 2009. Wwfblogs.org. Retrieved on 2011-09-16.
 67. Lemonick, Michael (13 September 2010). "As the Sea Ice Retreats, Walruses Come Ashore in Alaska". Climate Central.
 68. 68.0 68.1 Bogoras, W. (1902). "The Folklore of Northeastern Asia, as Compared with That of Northwestern America". American Anthropologist (free download)|format= requires |url= (help). 4 (4): 577–683. doi:10.1525/aa.1902.4.4.02a00020.
 69. Boas, Franz (1901). "The Eskimo of Baffin Land and Hudson Bay". Bull. Am. Mus. Nat. History. xv (Pt. I): 146.
 70. Kastelein, R.A., Wiepkema, P.R. and Slegtenhorst, C. (1989). "The use of molluscs to occupy Pacific walrusses (Odobenus rosmarus divergens) in human care" (PDF). Aquatic Mammals 15.1. 15: 6–8.
 71. Kipling, Rudyard. (1894) The Jungle Book; (1994) Harmondsworth, England:Penguin Popular Classics, p. 84, ISBN 0-14-062104-0

Further reading[แก้]

 • Heptner, V. G.; Nasimovich, A. A; Bannikov, Andrei Grigorevich; Hoffmann, Robert S, Mammals of the Soviet Union, Volume II, part 3. Washington, D.C. : Smithsonian Institution Libraries and National Science Foundation

External links[แก้]

แม่แบบ:Carnivora