ผู้ใช้:Preechakorn22303/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
ผู้ก่อตั้งพลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา
เพลงเพลงมาร์ชฟ้า-เหลือง
เว็บไซต์www.cba.ac.th

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ (อังกฤษ: Chandrubesa Anusorn School) (อักษรย่อ: จ.ษ., CH.S.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา ตั้งอยู่ที่ 429 หมู่ที่ 8 ถนนปัทมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • คติพจน์ : "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธรัตนมงคลมหามุนีศรีจันทรุ
  • อักษรย่อ : จ.ษ.
  • ตราประจำโรงเรียน : พระมหาพิชัยมงกุฏคร่อมอุณาโลมเหนือปีกร่มตรงกลางมีอักษรย่อ จ.ษ.
  • สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า -เหลือง

สีฟ้า หมายถึง กองทัพอากาศ สีเหลือง หมายถึง แสงสว่างพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมนำจิตใจให้ใฝ่ดีงามอยู่เสมอ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าชาวบ้านเรีอกว่า โนนสว่าง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ 429 หมู่ที่ 8 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ห่างจากตัวจังหวัด 49 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 116 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ (วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 ) อาคารหลังแรกสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2508 โดยมีทุนสมทบในการก่อสร้าง จำนวน 330,000 บาท และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตแม่ทัพอากาศ ซึ่งท่านมีบรรพบุรุษเป็นชาวบ้านป่ายาง ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2507 โดยมี จำนวน 1 ห้องเรียน โดยส่งนายสมาน โรจนกร ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นครูใหญ่คนแรก นักเรียนคนแรกของโรงเรียนที่มีเลขประจำตัวเลขที่ 1 นายอุดร ยาวะโนภาส เลขที่ 2 นายสะอาด ไชยพิมพ์ เลขที่ 3 นายพิชัย หมื่นด้วง โดยมีอาคารเรียนจำนวน 12 อาคาร อาคารประกอบต่าง ๆ รวมทั้ง 36 อาคาร มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีการเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 1,846 คน ครูจำนวน 96 คน โดยปัจจุบันมี นายจักรวาล เจริญทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

อ้างอิง[แก้]