ผู้ใช้:Ponpan/กระบะทราย 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Fairytale kuser.png Cravate-normal.png Crystal man.png Crystal 128 desktop.png Crystal Clear app kservices.png Information green.svg
หน้าหลัก User พูดคุย Talk บทความ Contributions กระบะทราย Sandbox
| |
monobook.js
vector.js
คู่มือ Manual

กรมทรัพยากรธรณี[แก้]

ส่วนราชการภายใน[แก้]

ส่วนราชการภายในกรมทรัพยากรธรณี[1]
ที่ ส่วนราชการ หน้าที่
1 สำนักงานเลขานุการกรม งานสารบรรณ, งานช่วยอำนวยการ, งานเลขานุการ, ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลนโยบายและผลงานของกรม, จัดระบบงาน, บริหารงานบุคคล, การเงิน/การบัญชี/งบประมาณ/พัสดุ และปฏิบัติงานอื่น ๆ
2 กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ดูแลการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ บริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ กำหนดมาตรฐานและรวบรวมหลักฐานอ้างอิงซากดึกดำบรรพ์
3 กองทรัพยากรแร่ สำรวจ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งแร่ ศึกษาวิจัยและทำแผนที่ทรัพยากรแร่ จัดเก็บตัวอย่างแร่เพื่อการอ้างอิงและศึกษา ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของ "คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ" และคณะกรรมการอื่น
4 กองเทคโนโลยีธรณี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสำรวจและศึกษาวิจัยทางธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ธรณีเทคนิค แปลความหมายทางธรณีวิทยาจากข้อมูลระยะไกล (เช่นทางอากาศ) เจาะสำรวจ เพื่อสนับสนุนงานด้านธรณีวิทยา ธรณีวิศวกรรม และทรัพยากรธรณี, พัฒนาฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรณี และพื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา
5 กองธรณีวิทยา สำรวจ เก็บข้อมูล ผลิตข้อมูล ศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยา จัดทำแผนที่ธรณีวิทยาและกำหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยาของประเทศ จัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาเพื่อการอ้างอิงและการศึกษา จัดการด้านอนุรักษ์ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา อุทยานธรณี บริหารจัดการ "พิพิธภัณฑ์แร่-หิน" (กรุงเทพมหานคร)
6 กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม สำรวจ ศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย (เพื่อการวางผังเมือง จัดการพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย การกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่ง) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย กำหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยของประเทศ
7 กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ศึกษาวิจัยและให้บริการการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี
8 กองอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรณี
เสนอการจัดทำนโยบายและแผน การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย, จำแนกพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี พื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา พื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยและมลพิษ, ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยาและสาขาของธรณีวิทยา
9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม รวมทั้งศึกษาและพัฒนาระบบดังกล่าว, จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับ "แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"
10 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 (ลำปาง) ปฏิบัติงานเฉพาะในเขตพื้นที่ส่วนภูมิภาค อันได้แก่ สำรวจ เก็บข้อมูล ศึกษาวิจัย ประเมินศักยภาพ ให้บริการ คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในด้านธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย ผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่ ประสานการดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย กำกับดูแลการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ การบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา/ซากดึกดำบรรพ์/ธรรมชาติวิทยาในเขตพื้นที่ดูแล
11 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 (ขอนแก่น)
12 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (ปทุมธานี)
13 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 (สุราษฎร์ธานี)

อ้างอิง[แก้]ลำดับการค้นพบธาตุเคมี[แก้]

The discovery of the 118 elements known to exist today is presented here in chronological order. The elements are listed generally in the order in which each was first defined as the pure element, as the exact date of discovery of most elements cannot be accurately defined.

Given is each element's name, atomic number, year of first report, name of the discoverer, and some notes related to the discovery.

ตารางธาตุ[แก้]

{{Periodic table (discovery periods)|state=collapsed}}

ธาตุที่ไม่สามารถระบุการค้นพบได้[แก้]

Z ชื่อธาตุ การใช้งานครั้งแรกสุด ตัวอย่างที่ค้นพบที่เก่าแก่ที่สุด แหล่งค้นพบ/ผู้ค้นพบ สถานที่ค้นพบตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุด คำอธิบาย
29 ทองแดง 9000 BCE 6000 BCE ตะวันออกกลาง อานาโตเลีย คาดว่าทองแดงเป็นโลหะชนิดแรกที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์[1] โดยพบในสภาพโลหะอยู่ตามธรรมชาติและต่อมาได้จากการหลอมสินแร่ คาดว่ามนุษย์พบทองแดงครั้งแรกเมื่อประมาณ 9000 ปีก่อนคริสตกาลในแถบตะวันออกกลาง ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นวัสดุสำคัญที่สุดชนิดหนึ่งของมนุษย์ยุคทองแดงและยุคบรอนซ์ ตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดคือลูกปัดทองแดงที่พบในเมืองโบราณชาตัลเฮอยึก (Çatalhöyük) ประเทศตุรกี ทำขึ้นตั้งแต่ 6000 ปีก่อนคริสตกาล[2]
82 ตะกั่ว 7000 BCE 3800 BCE ทวีปแอฟริกา อะไบดอส อียิปต์ คาดว่ามนุษย์สามารถหลอมตะกั่วได้อย่างน้อยตั้งแต่ 9 พันปีก่อน, and the oldest known artifact of lead is a statuette found at the temple of Osiris on the site of Abydos dated circa 3800 BCE.[3]
79 ทอง ก่อน 6000 BCE ราว 4400 BCE บัลแกเรีย Varna Necropolis The oldest golden treasure in the world, dating from 4,600 BC to 4,200 BC, was discovered at the burial site Varna Necropolis.
47 เงิน ก่อน 5000 BCE ราว 4000 BCE อานาโตเลีย Estimated to have been discovered shortly after copper and gold.[4][5]
26 เหล็ก ก่อน 5000 BCE 4000 BCE ไม่ทราบ; see History of ferrous metallurgy อียิปต์ There is evidence that iron was known from before 5000 BCE.[6] The oldest known iron objects used by humans are some beads of meteoric iron, made in Egypt in about 4000 BCE. The discovery of smelting around 3000 BCE led to the start of the iron age around 1200 BCE[7] and the prominent use of iron for tools and weapons.[8]
6 คาร์บอน 3750 BCE ชาวอียิปต์และชาวสุเมเรียน The earliest known use of charcoal was for the reduction of copper, zinc, and tin ores in the manufacture of bronze, by the Egyptians and Sumerians.[9] Diamonds were probably known as early as 2500 BCE.[10] The first true chemical analyses were made in the 18th century,[11] and in 1789 carbon was listed by Antoine Lavoisier as an element.[12]
50 ดีบุก 3500 BCE 2000 BCE ไม่ทราบ; see Tin#History First smelted in combination with copper around 3500 BCE to produce bronze.[13] The oldest artifacts date from around 2000 BCE.[14]
16 กำมะถัน ก่อน 2000 BCE จีน/อินเดีย First used at least 4,000 years ago.[15] Recognized as an element by Antoine Lavoisier in 1777.
80 ปรอท ก่อน 2000 BCE 1500 BCE จีน/อินเดีย อียิปต์ Known to ancient Chinese and Indians before 2000 BCE, and found in Egyptian tombs dating from 1500 BCE.[16]
30 สังกะสี ก่อน 1000 BCE 1000 BCE Indian metallurgists อนุทวีปอินเดีย Extracted as a metal since antiquity (before 1000 BCE) by Indian metallurgists, but the true nature of this metal was not understood in ancient times. Identified as a unique metal by the metallurgist Rasaratna Samuccaya in 800[17] and by the alchemist Paracelsus in 1526.[18] Isolated by Andreas Sigismund Marggraf in 1746.[19]
33 สารหนู 2500 BCE/1250 CE ยุคบรอนซ์ อัลแบร์ตุส มาญุส In use in the early bronze age; Albertus Magnus was the first European to isolate the element in 1250.[20] In 1649, Johann Schröder published two ways of preparing elemental arsenic.[20]
51 พลวง 3000 BCE In widespread use in Egypt and the Middle East.[21]

อ้างอิง[แก้]

 1. "The History of Copper". Rameria.com. สืบค้นเมื่อ 29/6/2559. Check date values in: |accessdate= (help)
 2. CSA – Discovery Guides, A Brief History of Copper
 3. "The History of Lead – Part 3". Lead.org.au. สืบค้นเมื่อ 2008-09-12.
 4. 47 Silver
 5. "Silver Facts – Periodic Table of the Elements". Chemistry.about.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-12.
 6. "26 Iron". Elements.vanderkrogt.net. สืบค้นเมื่อ 2008-09-12.
 7. Weeks, Mary Elvira; Leichester, Henry M. (1968). "Elements Known to the Ancients". Discovery of the Elements. Easton, PA: Journal of Chemical Education. pp. 29–40. ISBN 0-7661-3872-0. LCCCN 68-15217.
 8. "Notes on the Significance of the First Persian Empire in World History". Courses.wcupa.edu. สืบค้นเมื่อ 2008-09-12.
 9. "History of Carbon and Carbon Materials – Center for Applied Energy Research – University of Kentucky". Caer.uky.edu. สืบค้นเมื่อ 2008-09-12.
 10. "Chinese made first use of diamond". BBC News. 17 May 2005. สืบค้นเมื่อ 2007-03-21.
 11. Ferchault de Réaumur, R-A (1722). L'art de convertir le fer forgé en acier, et l'art d'adoucir le fer fondu, ou de faire des ouvrages de fer fondu aussi finis que le fer forgé (English translation from 1956). Paris, Chicago.
 12. Senese, Fred (September 9, 2009). "Who discovered carbon?". Frostburg State University. สืบค้นเมื่อ 2007-11-24. [ลิงก์เสีย]
 13. "50 Tin". Elements.vanderkrogt.net. สืบค้นเมื่อ 2008-09-12.
 14. "History of Metals". Neon.mems.cmu.edu. สืบค้นเมื่อ 2008-09-12.
 15. "Sulfur History". Georgiagulfsulfur.com. สืบค้นเมื่อ 2008-09-12.
 16. "Mercury and the environment — Basic facts". Environment Canada, Federal Government of Canada. 2004. สืบค้นเมื่อ 2008-03-27.
 17. Craddock, P. T. et al. (1983), "Zinc production in medieval India", World Archaeology 15 (2), Industrial Archaeology, p. 13
 18. "30 Zinc". Elements.vanderkrogt.net. สืบค้นเมื่อ 2008-09-12.
 19. Weeks, Mary Elvira (1933). "III. Some Eighteenth-Century Metals". The Discovery of the Elements. Easton, PA: Journal of Chemical Education. p. 21. ISBN 0-7661-3872-0.
 20. 20.0 20.1 "Arsenic". Los Alamos National Laboratory. สืบค้นเมื่อ 3 March 2013.
 21. SHORTLAND, A. J. (2006-11-01). "APPLICATION OF LEAD ISOTOPE ANALYSIS TO A WIDE RANGE OF LATE BRONZE AGE EGYPTIAN MATERIALS". Archaeometry. 48 (4): 657–669. doi:10.1111/j.1475-4754.2006.00279.x.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]